Asklepios Ne Demek?

0
Advertisement

Asklepios nedir? Asklepios ne demek? Antik Yunan mitolojisinde tıp tanrısı olarak kabul edilmiş olan Asklepios hakkında bilgiler.

Asklepios

Eski Yunan mitolojisinde tıp tanrısıdır. Efsaneye göre Asklepios, Apollon ve Koronis’in oğluydu. Omiros’un şiirlerinde sadece bir kahramandır. Daha sonraları Asklepios yavaş yavaş halk tarafından en çok benimsenen tanrılar arasına girmiştir. Bu tanrının yılan, horoz, sopa, çelenk gibi çeşitli timsalleri vardı. Asklepios efsanesi önce Thessalia’da kökleşmiş, sonra bütün Yunan alemine yayılmıştır. Romalılar’ın Aesculapius diye adlandırdıkları bu tanrı M.Ö. III. yüzyılda bir veba salgınından sonra Romalılar tarafından benimsendi. Daha sonraları Aesculapius çok zaman Serapis’le karıştırılmıştır. Serapis Mısır, Yunan ve Roma mitolojilerinde yeraltı dünyasının tanrısıydı. Asklepios, ölüleri diriltmesi dolayısı ile, Serapis’le bir sayılmıştır.

En eski anıtlardaki heykel ve kabartmalarda Asklepios genç ve sakalsız olarak tasvir edilmiştir. IV. yüzyıldan itibaren sakallı, yüzü tatlı ifadeli bir adamdır. Bergama kazılarında ortaya çıkan madeni paraların üzenine bu resim işlenmiştir. Sokrates, Eflâtun ve daha birçok Yunan filozoflarının üzerinde Asklepios’un büyük etkisi olmuştur.


Leave A Reply