Aslan İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları Aslan İçeren

0
Advertisement

İçinde aslan kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve bu atasözleri ile deyimlerin anlamları. Aslan hakkında atasözleri deyimler ve açıklamaları.

Aslan İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Aslan İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***aç aslandan tok domuz yeğdir
  soysuz olup para kazanan, soylu olup da para kazanmayandan üstündür.
 • ***aç kurt aslana saldırır
  aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.
 • ***al aslan tutar, güç sıçan tutmaz
  bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.
 • ***al ile aslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz
  bir kimse zekâsını kullanarak kendisinden güçlü olan yaratığı yenebilir ancak gücünü kullanarak kendisinden daha güçsüz ama zeki olan bir yaratığın üstesinden gelemez.
 • ***aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
  güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
 • ***aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
  güçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
 • ***aslan postunda, gönül dostunda
  canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.
 • ***aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)
  bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.
 • ***ekmek aslanın ağzında
  geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.
 • ***her yiğidin gönlünde bir aslan yatar
  herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.
 • ***herkesin gönlünde bir aslan yatar
  herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.
 • ***on para on aslanın ağzında
  para kazanmak çok güçleşti.
 • ***yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
  1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.
Aslan Yatağından Belli Olur:

ANAFİKİR : İnsanın yaşadığı yerin düzen ve temizliği kişiliğini yansıtır. İnsanı tanımak için değişik ölçüler vardır. Bazen kurduğu arkadaşlıklardan, bazen de yaptığı işlerden tanıyabildiğimiz gibi, yaşadığı yere gösterdiği özenden de tanımamız mümkündür. Çünkü temiz ve tiziz insan, çevresinin kirli ve düzensiz olmasını istemez, böyle bir durumdan huzursuz olur. Başkalarının yaşadığımız yere göre bizi kötü değerlendirmelerini istemiyorsak, üstümüze başımıza, kullandığımız eşyalara ve yaşadığımız yere özen göstermeliyiz.

Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.

Açıklaması : Her insanın ulaşmak istediği bir mevki vardır. Önemli olan ulaşmak istediğin nokta için dürüst bir şekilde çalışmaktır. Hırs, sonu gelmeyen aşırı istek, öfke, kızgınlık demektir. İnsan, elindekinin değerini bilmeden hırsa kapılıp daha fazlasını elde etmek için uğraşırsa sahip olduklarını da kaybedebilir. Hırsla, birden çok işe girişerek başarısız olmak yerine, yapılan işi en iyi şekilde sonuçlandırmak tercih edilmelidir. Her insanın gücü farklıdır ve sonuçta gücünün sınırlarını zorlamaması gerekir.

DEYİMLER

 • ***aslan gibi
  1) boylu boslu, güçlü ve yakışıklı; 2) sağlığı yerinde.
 • ***aslan kesilmek
  aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek.
 • ***(bir şey) aslanın ağzında olmak
  elde edilmesi çok güç olmak


Leave A Reply