Asr Suresi ve Anlamı

23
Advertisement

Asr suresi, Asr suresinin özellikleri, anlamı, açıklaması, tefsiri, hakkında bilgi.

Asr suresi; Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de inmiştir. 3 ayetten oluşur. Arapça asr sözcüğü zaman anlamına gelir. Sure bu sözcükle başladığından bu adı taşır. Mekke’de ya da Medine’de indiği yolunda görüş ayrılığı varsa da genellikle Mekke’de indiği kabul edilir. Sure, Müslümanlar için gerekli şu dört erdemi saptar: iman (inanç), hayır (iyilik), hak (doğruluk) ve sabır (katlanma). Daha açık bir anlatımla, “iyi davrananların dışındaki insanlara yazık oldu” denir.

  • Asr; çağ, yüzyıl (asır) ve zaman anlamlarına gelir.
  • Üç ayetten oluşmaktadır.
  • Kur’an-ı Kerim’in 103. süresidir.
  • Mekke’de indirilmiştir.
  • Kısa surelerden biridir.
  • İnsanlığın kurtuluşunu müjdeleyen prensipler içermektedir.

Sure şöyledir:

Bismillahirrahmânirrahîm
Velasri innel insane lefi husr
İllallezine amenu veamilus salihati vetevasav bil hakki vetevasav bissabr.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
Ant olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka… (Onlar ziyanda değillerdir).

Advertisement

23 yorum

Reply To ada Cancel Reply