Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik Nedir? Temel Esasları Nelerdir?

0
Advertisement

Atatürkçü düşünce sisteminde milliyetçiliğin dayandığı temel esaslar nelerdir? Atatürk milliyetçiliği nedir, hakkında bilgi.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Millet; geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan ve gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğudur. Bu yüzden Atatürkçü düşünce sisteminde milliyetçilik ilkesinin temel dayanağı millettir. Buradaki millet, sadece bir millet ifade etmez. Çünkü devletler tek bir milletten homojen olarak oluşamaz. Bu yüzden milliyetçilik ilkesinin temel amacı milli birlik ve beraberliktir. Bu durum bize geçmişte vatanımızı kurtarma gücü vermiştir. Gelecekte ise Türkiye’yi çağdaş toplum seviyesine çıkarmamızı sağlayabilecek itici gücü verecektir.

Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar:
 • Milli kültür
 • Tarih
 • Milli eğitim
 • Dil
 • Türklük bilinci ve manevi değerler
 • Kültür ve amaç birliği
 • Misak-ı Milli

Atatürkçü düşünce sisteminde milliyetçilik ilkesinin temel dayanağı millettir.

Atatürk her şart altında güç kaynağı olarak milleti görmüştür. Kurtuluş Savaşı’nda buna sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Gücünü milletten alarak engelleri birer birer aşmıştır. O, vatanı ve milleti ilgilendiren her kararda millete ve onun temsilcilerinin düşüncelerine başvurmuştur.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı; milletini samimi olarak sevmek, çağdaş toplumlar seviyesine çıkarmaya çalışmak ve onun uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak esaslarına dayanır.

Advertisement

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin bir gereği olarak anayasamızda “Türkiye Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlanan herkes Türk’tür.” hükmü yer almaktadır. Bu durum toplumu oluşturan vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmadığını göstermektedir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, başka milletlerin varlığına saygı gösteren, başkalarının da kendi milletine saygı göstermesini isteyen akılcı, barışçı ve çağdaş bir düşünce sistemine dayanır.

Atatürk'ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

Atatürk’ün Ekonomik Alanda Yaptığı Yenilikler

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar ve çalışmalar:
 • TBMM’nin açılması
 • İzmir iktisat Kongresi ve Misak-ı iktisadi ilkesinin kabulü
 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • TTK ve TDK açılması
 • Yabancı okulların MEB’e bağlanması
 • Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması
 • Yabancı işletmelerin satın alınması
 • Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
 • Yerli tüccarların yabancı tüccarlara karşı korunması
Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri:
 • Akılcı, çağdaş, medeni, demokratik ve hümanisttir.
 • Dini, mezhebi, soyu ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkesi Türk kabul eder.
 • Birleştiricidir.
 • Manevi değerlere (dil, tarih, kültür) sahip çıkar.
 • Milletler arasında ayrım yapmaz, ırkçı değildir.
 • Her türlü saldırganlığa ve sömürü düzenine karşıdır.
 • Amacı Türk milletinin refahını ve varlığını yükseltmektir.


Leave A Reply