Atatürk’ün Sözleri

0

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sarf etmiş olduğu sözlerden oluşan seçkimiz. Atatürk’ün en güzel ve en değerli sözleri.

Atatürk Sözleri
•  Milletime şunu da ihtar ettim ki, kendimizi cihanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. Hakiki mevkiimizi, dünyanın vaziyetini tanımamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimiz sürüklediğimiz felaketler yetişir!

Advertisement

•  Bütün bu muvaffakiyetler yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün bu muvaffakiyetler milletin işbirliğinin neticesidir.

•  Büyük devletler kuran ecdadımız esaslı medeniyet eserlerine de sahip olmuştur. Bunu belgeleri ile aramak, incelemek Türklüğe ve Cihana tanıtmak bizler için borçtur.

•  Milli Mücadele şahsi hırstan değil, milli idealden doğmuştur.

•  Cumhuriyet ahlak-ı fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Advertisement

•  Ne Mutlu Türküm Diyene!

• Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin!

•  Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

• Kadınlarımız, eğer milletin hakiki anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden ziyade münevver ve faziletkar olmaya çalışmalıdırlar.

• Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir… Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

• Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda da yükselmektir.

Advertisement

• Herkes mebus olabilir, vekil olabilir. Hatta cumhurreisi olabilir; fakat sanatkar olamaz.

• Ulusun varlığını sürdürmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ, yüzyıllardan beri gelen biçim ve niteliğini değiştirmiş, yeni ulus, dinsel ve mezhepsel bağlar yerine Türk ulusallığı bağı ile bireylerini toplamıştır.


Leave A Reply