Atatürk’ün Vatan Millet ve İnsan Sevgisi İle İlgili Kompozisyon, Yazılar

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan, millet ve insan sevgisi ile ilgili yazılmış yazı örnekleri ve kompozisyon

Atatürk ve Çocuk

Atatürk’ün Vatan Millet ve İnsan Sevgisi

Mustafa Kemal Atatürk kabul edelim ki yaşadığı dönemin ve büyük dehalarından birisi idi. Yüksek bir enerji ve zeka ile donatılmış farklı bir insandı. Bu da kendisinin inanılmaz başarılı olmasını sağlamıştır.

Bu başarı koskoca bir milletin aynı zamanda bağımsızlığına kavuşması ve insani değerlerin çok yüksek ve önde olduğu devrimlerin yapılması ile sonuçlanmıştır. Atatürk her zaman milletinin her şeyin önüne koyardı. ne kendi canı ne de mal mülk sevdası asla olmadı. O hep milletini düşündü. Bu vatanın gerçek sahibi olan Türk milletinin her zaman nasıl daha da iyi yaşayabileceğini düşündü ve kendi sağlığını kendi canını dahi bu çalışmalarında hiçe saymıştır.

Özellikle Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan inkılapların hep insan odaklı ve millet odaklı olduğunu görürsünüz. Çocuk Bayramı ve evlat edindiği çocuklar Atatürk’ün insan sevgisinin bir numaralı göstergesidir. Ayrıca kadınların toplumdaki yerlerini daha da iyi hale getirmesi de hem milletini hem de insanlar arasındaki eşitliğe inandığını göstermektedir.

Hele hele hayatının son dönemlerinden vatan millet sevgisi o kadar üstün gelmiştir ki vatanı için hizmet etmeye devam etmek sureti ile hastalığının iyileşmesinin önüne geçmiş ve oldukça genç yaşta hayata veda etmiştir.

Aynı zamanda bir sanat düşkünü olan Mustafa Kemal Atatürk sanatı ve sanatçıyı sever ve her zman kitap okumaktan hoşlanan bir hümanist bir insan sevdalısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ömrünü cephelerde geçirmiş bir kişinin “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” diyerek her zaman barıştan yana tavır koyması da ayrı bir araştırma konusu olmalıdır. Ayrıca Atatürk dileseydi krallık ya da padişahlık ünvanlarını da alabilirdi. Ancak bunu yine vatan millet ve insan sevgisinden dolayı yapmamıştır.

Atatürk Dinlerken

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi

Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Millet sevgisinin ayrılmaz bir parçası olan vatan sevgisi, onun fedakârlıklarla dolu hayatının her döneminde, hayranlıkla söz edilecek hatıralarla doludur. Her şeyi göze alarak Milli Mücadeleye girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü ve onun fedakârlığını açıkça göstermektedir.

Vatan savunmasını her şeyden önemli gören Atatürk’e Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran da bu eşsiz vatan sevgisi ve milletine olan büyük güveni olmuştur. “Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.” sözleri ve inancı, Milli Mücadele’de kendisine ve milletine rehber olan onu başarıya ulaştıran temel düşünce olmuştur.

Vatanı için her türlü zorluğa katlanan Atatürk, hayatının en zor günlerinde kendisini eritip bitiren hastalığıyla mücadele ederken bile vatanını ihmal etmemiş, Hatay’ın Türkiye’ye katılması için gayretlerini sürdürmüştür. Vatanı ve milleti için yaptığı hizmetleri asla yeterli görmeyen bir ruh yüceliğine sahip olan Atatürk, hayatı boyunca yurdunu, dünyanın en gelişmiş ve en çağdaş memleketleri düzeyine çıkarmak için mücadele etmiştir. “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” sözleriyle vatana olan sevgisini açıkça ortaya koymuştur. Onun vatan sevgisini gösteren önemli olaylardan birisi İngiltere Kralı Edward’in Türkiye ziyareti sırasında yaşanmıştır.

İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek, Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz dalgalı olduğu için kralın bindiği motor dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı rıhtımdan almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince, Atatürk; “Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. Bu örnek, Atatürk’ün vatanseverliğini açıkça göstermektedir.

Atatürk yaptığı her şeyi Türk milletine dayanarak, Türk milletine güvenerek ve bu milletin büyüklüğüne inanarak yapmıştır. Onun vatanseverliği aslında milliyetçiliği ile iç içedir. Atatürk Türk milletine âşıktır, ona saygı ve sevgiyle yürekten bağlıdır. Bunun için de en gelişmiş milletlerin seviyesine ulaşmayı, hatta bu seviyeyi aşmayı Atatürk Türk milletine hedef olarak seçmiştir. Türk gençliğine düşen görev de bu yolda çalışmaktır.


Leave A Reply