Atılmak Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Atılmak ne anlama gelir? Atılmak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. -den Atma işine konu olmak
“O romanlarda kırpılan, atılan yerler var mıdır?” – A. Ağaoğlu
2. -e Saldırmak, hücum etmek
“Düşmanın üzerine atıldı.”
3. nsz Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak
“Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu.” – S. F. Abasıyanık
4. -e Başlamak
“Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya’da ne çetin sergüzeştlere atıldılar.” – F. R. Atay
5. -e Bir işe girişmek
6. nsz Patlatılmak
“Silah atıldı. Top atıldı.”
7. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak
“iyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz ama artık iş işten geçmiştir” anlamında kullanılan bir söz


Leave A Reply