Ayılar İle İlgili Bilgiler, Ayılar Hakkında Bilgiler ve Çeşitleri

0

Ayılar ile ilgili bilgiler. Ayıların genel özellikleri, yaşamları, üremeleri, ve avlanmaları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ayılar İle İlgili Bilgiler

Ayılar İle İlgili Bilgiler

Ayı, Ursidae (ayıgiller) familyasını oluşturan, genellikle iri yapılı, yedi etçil memeli türünün ortak adı. Canidae (köpekgiller) ve rakunları da içeren Procyonidae familyasının üyeleriyle yakın akraba olan ayı, etçillerin en yakın çağlarda evrimleşmiş olanıdır. Soy çizgisinin Miyosen’de (y. 26-7 milyon yıl önce) köpek soyundan ayrıldığı ve Pliyosen’de (y. 7-2,5 milyon yıl önce) Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da yaşamış Hyaenarctos gibi biçimlerden geçerek, bugünkü Ursus cinsini oluşturan boz ayı, Amerika kara ayısı gibi türlere doğru geliştiği sanılmaktadır.

Ayılar genellikle iri ve hantal yapılı, kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları, Malaya ayısında yaklaşık 27-46 kg’den başlayarak Alaska’nın iri boz ayısında 780 kg’ye kadar ulaşır. Bu iri gövdelerine karşın, çoğu iyi bir tırmanıcı ve usta bir yüzücüdür, insanlar gibi, topukları da yere değmek üzere, bütün ayak tabanına basarak yürürler. Her ayakta beş parmak, parmaklarının ucunda da içeri çekilmeyen tırnaklar vardır; tembel ayı gibi bazı türlerde pençeler kazmaya çok elverişlidir.

Ayının diş yapısını, uzamış köpek dişleri, körelmiş ya da yok olmuş üç küçük azı dişi, taç bölümü genişleyip düzleşerek ezici özellik kazanmış büyük azı dişleri ve tipik kesici dişler oluşturur. Ayılar genel olarak hem et, hem otla beslenen hepçil hayvanlardır, ama familya üyelelerinin beslenme tercihleri türden türe değişiklik gösterir; örneğin tümüyle etçil olan kutup ayısı en çok fokları yeğlerken, büyük ölçüde otçul olan gözlüklü ayı bitkilerle beslenmeyi seçer; bu arada, hemen hepsi baldan hoşlanır. Kış gelmeden önce bol bol beslenerek semiren ayılar, kışın büyük bir bölümünü inlerinde, düzensiz biçimde uyuyarak geçirirler; ama bu uzun uyuklama gerçek bir kış uykusu sayılmaz.

Postu, eti ve yağı için olduğu kadar anı değeri için de avlanan ayılar, doğada yabanıl olarak 15-30 yıl kadar, yakalanıp insanlarca bakıldıklarında ise çok daha uzun yaşarlar. Bugün yaşayan yedi ayı türü Amerika kara ayısı ve Asya kara ayısı, boz ayı, gözlüklü ayı, kutup ayısı, Malaya ayısı ve tembel ayıdır.


Leave A Reply