Atmosfer Basıncı Nedir?

0
Advertisement

Atmosfer basıncı nedir? Atmosfer basıncı ne demektir? Atmosfer basıncının tanımı ile atmosfer basıncının yükseklik ile birlikte değişimlerini anlatan yazımız.

Atmosfer Basıncı
Atmosfer yeryüzünde bulunan her cismin üzerine bir basınç yapar. Buna «atmosfer basıncı» denir. Barometreyle ölçülen bu basınç santimetre kare üzerine ortalama olarak 1033 gram kadardır. Bu hesaba göre bir insanın vücudu üzerindeki atmosfer basıncı 15 tona yakındır .

Atmosfer basıncı yere, yüksekliğe ve mevsime göre değişir. Genel olarak deniz seviyesinde, 45° boylamda 0° ısıda 760 milimetre uzunluğundaki civa sütununu denge de tutar. Bu da 1 \displaystyle s{{m}^{2}}‘ ye 1033 gram ka dardır. Yeryüzünden 11 metre yükselince atmosfer basıncı ortalama olarak 1 milimetre düşer.

Su buharı, gaz ve buharların etrafına yaptıkları basınç için birim olarak «atmosfer» kullanılır. Fiziksel basınç birimi: 1 atmosfer = 760 milimetrelik bir civa sütununun 1 \displaystyle s{{m}^{2}}‘lik bir alan üzerine yaptığı basınçtır. Bu basınç 1,033 kilogram kadardır.

Atmosfer basıncı yüksekliğe göre şu şekilde azalır:

Yükseklik (metre) Basınç (Milimetre)
0 760
100 750,5
500 714
1000 670,6
2000 591,7
5000 406,5
10000 217,4
20000 62,2
30000 17,8
60000 0,4

Yeryüzünden yukarıya doğru çıkıldıkça atmosferdeki hava tabakaları soğumaya baş lar. Bu soğuma her 215 metrede 1° kadar dır. Troposferde havanın ısısı —55° yl bu lur.

Advertisement

Bazı büyük gezeğenlerin de etrafında ken dilerine mahsus atmosferleri bulunduğu tes bit edilmiştir. Bunların uydularının atmos ferleri yoktur.

İlk olarak İsviçreli bilgin Auguste Piccard kendi yaptığı balonla 1931 ‘de atmosferde 16.000 metrenin üzerine çıkmıştır.


Leave A Reply