Ayan Meclisi Nedir, Özellikleri Nelerdir

0
Advertisement

Ayan meclisi ne demektir? Ayan meclisinin özellikleri, görevi, kurulması, ortadan kaldırılması, tarihçesi hakkında bilgi.

Ayan meclisi; 23 Aralık 1876’da II. Abdülhamit’in bir fermanıyla başladığı kabul edilen Birinci Meşrutiyet’te üyeleri padişah tarafından atanan meclistir. 1293 Kanun-u Esasisi adıyla bilinen ilk Osmanlı Anayasası, “Meclis-i Umumi” adını taşıyan iki meclisli bir parlamento öngörmekteydi: Heyet-i Ayan (Ayan Meclisi), Heyet-i Mebusan (Mebuslar-Milletvekilleri Meclisi).

Ayan Meclisi günümüzdeki senatonun karşılığı olup, üyeleri ömür boyu bu görevde kalmak üzere atanır, sayıları Heyet-i Mebusan’ın üçte birini geçmezdi. İlk Ayan Meclisi’nin 27 üyesi vardı ve ilk toplantısını 19 Mart 1877′ de Dolmabahçe Sarayı’nda yaptı. 24 Nisan 1877’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı ve Sırbistan-Karadağ olayları nedeniyle meclisin eleştirici tutum takınması sonucu 28 Haziran 1877’de Heyet-i Mebusan’ın dağıtılmasıyla Ayan Meclisi de dağıldı. İkinci kez Ocak 1878’de toplandı, ancak Heyet-i Mebusan’ın eleştirici tutumunu sürdürmesi üzerine 13 Şubat 1878 tarihinde belli olmayan bir süre için Meclis-i Umumi’nin II. Abdülhamit tarafından kapatılmasıyla yeniden dağıldı. Ancak anayasa ortadan kalkmadığı için Ayan Meclisi üyeleri aylıklarını almayı sürdürdüler. 30 yıl sonra 23 Temmuz 1908 tarihinde II. Abdülhamit bir “irade-i seniye” çıkararak Meclis-i Mebusan için yeniden seçim yapılmasını kabul edince Ayan Meclisi de bazı üyeleri değişmiş olarak 17 Aralık 1908’de yeniden oluştu. Ayan Meclisi görevini 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine kadar sürdürdü. Bu sırada Heyet-i Mebusan’ın kendi kendini dağıtması üzerine padişahın kendi derdine düşmesi ile Ayan Meclisi varlığını koruyamadı, 4 Kasım 1922’de hukuken ortadan kalktı.


Leave A Reply