Az İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları ve Açıklamaları İçinde Az Olan

0

İçinde az kelimesi geçen atasözleri deyimler ve bu atasözleri ve deyimlerin anlamları. Az hakkında atasözleri deyimler ve açıklamaları.

Az İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Az İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • *** alıcı kuşun ömrü az olur
  başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.
 • *** anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
  anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.
 • *** az ateş çok odunu yakar
  az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.
 • *** az el aş kotarır, çok el iş kotarır
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • *** az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • *** az kaz, uz kaz, boyunca kaz
  sana yapılmasını istemediğin bir kötülüğün daha ağırını başkasına yapma.
 • *** az olsun, uz (öz) olsun
  yaptığınız iş, edindiğiniz şey az olabilir ancak temiz ve iyi olmalıdır.
 • *** az söyle çok dinle
  kişinin gereksiz konuşmaktansa az konuşması ve konuşulanları dinlemesi daha iyidir.
 • *** az tamah çok ziyan getirir
  hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.
 • *** az veren candan, çok veren maldan
  varlıklı olmayan kimsenin yardım veya armağan olarak az şey vermesi büyük fedakârlıktır, varlıklı kimsenin vereceği armağan ve yardımlar fedakârlık sayılmaz.
 • *** az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur
  kişi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli, pek çok da.
 • *** aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz
  büyük şeyleri elde edebilmek için önce küçük şeylerle yetinmek gerekir.
 • *** aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş
  küçük kazançların bile hep varlıklı kimselere düştüğü inancını belirten bir söz.
 • *** azı bilmeyen çoğu hiç bilmez
  küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, daha büyük iyiliklere layık değildir.
 • *** azıcık aşım, ağrısız (kaygısız) başım
  derdim olmasın da başka bir şey istemem.

Devamı

 • *** azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
 • *** bin dost az, bir düşman çok
  dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.
 • *** boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş
  çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.
 • *** çoğu gitti, azı kaldı
  yapılmakta olan işin en önemli, en güç bölümü bitti, az ve önemsiz bölümü kaldı.
 • *** çoğu zarar, azı karar
  hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır.
 • *** dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
  dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.
 • *** her çok azdan olur
  çoğu elde etmek için azları biriktirmek gerekir.
 • *** kısa günün kârı az olur
  kısa süre çalışılarak yapılan işten elde edilecek kazanç az olur.
 • *** yırtıcı kuşun ömrü az olur
  başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar.
 • *** yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur
  yönetimi altında bulunan kimselere sık sık müdahale edenler bekledikleri verimi alamadıkları gibi onları da arsız ederler; yiyecek ve para bakımından da sıkıntıya düşürenler onları hırsızlığa itmiş olurlar.

DEYİMLER

 • *** Allahı çok, insanı az bir yer
  pek ıssız ve kuytu bir yer.
 • *** az bulmak
  yeterli görmemek, az saymak, azımsamak.
 • *** az buz olmamak
  bir şey azımsanacak kadar olmamak: “Saçlarının tamamı ağarmış. az buz değil üç yılı doldurduk birlikte.” -A. Kulin.
 • *** az değil
  birinin herhangi bir karakter bakımından göründüğü gibi olmadığını anlatmak için söylenen bir söz: Sen de az değilsin, muziplikte ona taş çıkartırsın.
 • *** az görmek
  1) umduğundan eksik bulmak; 2) azımsamak.
 • *** az günün adamı olmamak
  çok yaşamış, çok görmüş bulunmak.
 • *** az kaldı (kalsın)
  1) bir işin gerçekleşmesi söz konusuyken gerçekleşmemesi durumunda kullanılan bir söz: “Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) bir işin gerçekleşmemesi söz konusuyken gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir söz: “az kalsın açmadan onu da buruşturup atacaktı.” -O. Aysu.
 • *** aza çoğa bakmamak
  olanla yetinmek.
 • *** azı çoğa saymak (tutmak)
  verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.
 • *** azınlıkta kalmak
  bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler, karşı düşünceye oy verenlerden daha az olmak.
 • *** (bir şey) az gelmek
  yetmemek.
 • *** eli aza varmamak
  bir şeyi çok alma veya verme alışkanlığında olmak.

Leave A Reply