Polatlı Nerededir? Milli Mücadelenin Önemli Noktalarından Polatlı

0

Polatlı nerededir? Polatlı hangi ilimize bağlıdır? Polatlı ilçesi özellikleri, ekonomisi, iklim ve bitki örtüsü hakkında bilgi.

Ankara Polatlı

Polatlı Nerededir?

Polatlı; Ankara İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Temelli, Yenimenmetli), 91 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden Beypazarı, Ayaş ve Merkez, doğudan Haymana, güneyden Konya’nın Çeltik, batı-kuzeybatıdan Eskişehir’in Sivrihisar ve Mihalıççık ilçeleriyle çevrilidir.

Yeryüzü Şekilleri

İlçe toprakları, ortalama yükseltisi 500-1.000 değişen dalgalı düzlükler görünümündedir. Yükselti, kuzeye doğru artar. Çile Dağı (1.437 m) en yüksek noktadır. Güneyde dalgalı düzlükler, Haymana bozkırlarıyla birleşir. Kuzeyinden Ankara Çayı, batısından Sakarya Irmağı, ilçe toprakları içerisinden Sakarya’ya karışan Porsuk Çayı geçer.

Polatlı Haritası

İklim ve Bitki Örtüsü

İç Anadolu karasal iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuktur. Yağışlar genelde azdır, kışın kar düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 11-12°C, yağış tutarı 350 mm’dir. Doğal bitki örtüsü, tümüyle bozkır bitkilerinden oluşur. Orman örtüsü yoktur. Kuzeyde çalılaşmış meşe kümeleri görülür.

Akkaraman koyunu

Akkaraman koyunu

Ekonomik Geçim Kaynakları

İlçe topraklarının büyük bölümü tarıma ayrılmıştır: Buğday, arpa, şekerpancarı, yulaf, ayçiçeği, meyveler başlıca ürünlerdir. İlçe, Orta Anadolu’ nun ve ülkemizin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Tarımın yanı sıra, hayvancılık da gelişmiştir. Koyun, tiftik keçisi, sığır yetiştirilir. Akkaraman koyunu yaygın olarak yetiştirilir, et, süt ve yapağısından yararlanılır.Tarım ürünleri depolaması için silo ve ambarlar vardır. Tarım araç ve gereçlerinin bakım onarımına yönelik küçük endüstri gelişmiştir. Kil, manganez başlıca yeraltı kaynaklarıdır.

Friglerin başkenti Gordion ilçe sınırları içinde yer alır. Eskişehir-Ankara Kara ve Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 870 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 77 km uzaklıktadır.


Kaynak – 2

Polatlı, İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 3.789 kmJ olan Polatlı ilçesi güneyde Konya, batıda Eskişehir illeri, kuzeybatıda Beypazarı, kuzeyde Ayaş, kuzeydoğuda Sincan, Yenimahalle ve Gölbaşı, doğuda da Haymana ilçeleriyle çevrilidir.

İlin güneybatı kesiminde yer alan ilçe toprakları orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerin üzerindedir. Haymana Platosunun batı, Cihanbeyli Platosunun da kuzeydoğu bölümleri ilçenin güney kesimine sokulur. İlçenin en yüksek noktasını oluşturan Çile Dağı (1.440 m) ilçe topraklarının kuzey kesimini engebelendirir. Kuzeydoğudaki Temelli yöresi, Mürtet Ovasının güney kesiminin üzerindedir. İlçe topraklarından kaynaklanan suları Sakarya Irmağı ile kolları toplar. Bu kolların başlıcaları Ankara Çayı ile Yarözü ve Ilıcaözü dereleridir. Ankara Çayı kuzeyde, kollarından Babayakup Deresinin bir bölümü doğuda, Sakarya Irmağı da batıda doğal sınır oluşturur.

Nüfusun büyük bölümünün ilçe merkezinde yaşadığı Polatlı’da temel ekonomik etkinlik tarım ve ticarettir. Başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, mercimek, ayçiçeği, nohut ve üzümdür. 1984’te ilin en çok buğday (318.207 ton) üretilen ilçesi olan Polatlı’da az miktarda fasulye, elma ve armut da yetiştirilir. Hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır; en çok merinos koyunu ve Ankara keçisi yetiştirilir. İlçe tarımında güney kesimdeki Polatlı Tarım İşletmesi’nin önemli yeri vardır.

Fazla gelişmemiş olan ilçe sanayisinin başlıca kuruluşları un fabrikalarıdır. Küçük sanayisi gelişmiş olan ilçede tarım alet ve makineleri, traktör yedek parçası, dokumacılık, hayvansal ürünler ve orman ürünleri alanlarında etkinlik gösteren birçok işyeriy-le döküm, onarım ve bakım atölyeleri vardır.

Ülke ulaşımı açısından önem taşıyan Haydarpaşa-Ankara demiryolu ile Ankara’yı İzmir’e bağlayan karayolu ilçe topraklarından geçer. Zengin yeraltı kaynakları bulunmayan ilçe topraklarında tuğla ve kiremit hammaddesi ile sanayide kullanılan kil yatakları işletilir.

Tarihi

İlçe topraklan Anadolu’daki en eski yerleşme alanlarından biridir. En eski yerleşme İO 3000’lerde kurulduğu sanılan Gordion’dur. İlçenin tarihi, Polatlı kentinin kuzeybatısında yer alan Yassıhüyük köyündeki Gordion’un tarihiyle koşutluk gösterir. Bizans döneminde önce Danişmendlilerin. ardından da Anadolu Selçuklularının yönetimine giren yöre 1516’da kesin olarak Osmanlı topraklanna katıldı. 19. yüzyıl sonlarında Ankara vilayetinin Merkez sancağı sınırları içindeydi. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun içlerine doğru ilerleyen Yunanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ordularınca Polatlı yöresinde durduruldu. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı tarihinde önemli bir yeri olan Polatlı yöresi 1926’da ilçe yapıldı.

Eskiden yöredeki başlıca yerleşme olan Polatlı köyü, demiryolunun yapılmasından sonra kuzeybatıdaki istasyon çevresinde gelişmeye başladı. 1950’de 10.312 olan bu yeni yerleşmenin nüfusu 1960’ta 20 bini, 1970’te 30 bini, 1980’de 40 bini. 1990’da da 60 bini aştı. Günümüzde Eskipolatlı adıyla anılan eski yerleşme merkezi, nüfusu gittikçe azalan küçük bir köye dönüştü.

İlçenin orta kesiminde yer alan Polatlı kenti, tarımsal ürünlerin toplanıp pazarlan-dığı, ayrıca burada konumlandırılmış olan askeri birlikler nedeniyle ticaretin oldukça canlı olduğu bir yerleşmedir. Haydarpaşa-Ankara demiryoluyla Bursa ve İzmir’i Ankara’ya bağlayan karayolu kentten geçer. Haymana’yı ve Konya’yı Kadınhanı üzerinden Polatlı’ya bağlayan yollar bu karayoluyla kentin güneyinde kesişir. Kentteki başlıca eğitim kurumu Topçu Okulu, başlıca sağlık kurumu da Polatlı Devlet Hasta-nesi’dir.

İlçedeki Yassıhüyük köyünde 1965’te açılan Gordion Müzesi’nde köyde yapılan çeşitli kazılarda ele geçirilmiş arkeolojik buluntular sergilenir. Kurtuluş Savaşı sırasında Garp Cephesi Komutanlığı’nın karargâhı olarak kullanılan Temelli bucağına bağlı Alagöz köyündeki bina 1968’de, Ala-göz Atatürk Karargâhı Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Polatlı Belediyesi 1926’da kurulmuştur.


Leave A Reply