Liberalizm Nedir?

0

Liberalizm nedir? Liberalizm ne demektir? Liberalizm ile ililgi temel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

liberalizmBir ülkenin idaresinde halka, mümkün olduğu kadar çok hürriyet vermeyi hedef tutan siyasi ve iktisadi bir görüştür. Liberalizm devletin toplum, din, hukuk, iktisat, ahlak alanında fertlere baskı yapmasını haksız bir davranış olarak kabul eder. Bu görünüşün anlamı zamanla gittikçe daralmış, daha çok siyasi alanda kalmıştır. XX. yüzyılın liberalizmi hürriyetin, anarşist olmaktan ziyade, sorumlu hale getirilmesine doğru yönelmiştir.

Advertisement

Liberalizm, XIX. yüzyılda başlamış, adını İspanya’da kurulan «Liberales» siyasi partisinden almıştır. Ancak, liberalizmin XIX. yüzyılda başlaması bu görüşün doğrudan doğruya o devirde doğduğunu göstermeye yetmez. Çünkü liberal fikirleri Sokrates‘e kadar götürebiliriz. Öte yandan XVII. yüzyılda Descartes, Spinoza, Milton gibi filozofların, liberalist düşüncenin Avrupa’da yerleşmesinde büyük rolü oldu. Daha sonra gelen fikir adamları da liberalist düşünceyi desteklediler. 1688- 1789 yılları arasındaki büyük İngiliz, Amerikan, Fransız ihtilâlcileri bu düşüncelerin en sağlam temele oturmasını sağladı. Yapılan ihtilallerle orta sınıfın iktidarı ele alması XIX. yüzyılda liberalist görüşlerin ve siyasi partilerin yayılmasını kolaylaştırdı.

XX. yüzyılda liberalizm çeşitli sebeplerden çöküntüye uğradı, gördüğü eski ilgiyi kaybetti. Ancak, sosyalizm ve komünizmin liberalizme karşı olması liberal düşüncelerin gene de yaşamasını sağlamaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de, Fransa’da girişilen sosyalist denemelerden vazgeçildikten, Almanya ve Japonya’nın liberal iktisadi siyasetle kalkınmasını gördükten sonra liberalizm yeniden benimsendi. Bugünün, gerçek demokrasileri liberalizmin kalesidir.


Leave A Reply