Azot Monoksit Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Azot monoksit hakkında bilgi. Bir gaz olan azot monoksit ile ilgili olarak kimyasal bilgilerin yer aldığı sayfamız.

azot Monoksit

azot monoksit (NO), azot ile oksijenin bileşiği olan renksiz, zehirli gaz. Azot ve oksijenin elektrik kıvılcımları ya da yüksek sıcaklık etkisiyle birleşmesinden oluşur; sanayide ise daha çok bakır ya da cıva üzerine şeyreltik nitrik asit uygulayarak elde edilir. İlk kez 1620’lerde Belçikalı bilim adamı Jan Baptist van Helmont tarafından elde edilmiş, ilk kez 1772’de bu gaza “azotlu hava” adım veren İngiliz kimyacı Joseph Priestley tarafından incelenmiştir.

Azot monoksit -151,8 °C’de sıvılaşır, -163,6°C’de katılaşır; hem sıvı, hem katı durumdayken mavi renktedir. Suda hemen hemen hiç çözünmez; buna karşılık zayıf alkali nitelikteki sodyum sülfit çözeltisinde hızla çözünerek sodyum dinitrozosülfit [Na2(NO)2SC>3] bileşiğini oluşturur. Oksijenle hızla tepkimeye girerek azot dioksit (NO2) verir. Azot monoksit, tek sayıda elektron içermesine karşın kararlı olabilen birkaç bileşikten biridir. Bir elektron alarak ya da vererek NO” ya da NO+ iyonları oluşturur; bu iyonlar, karbon monoksit ile geçiş elementlerinin tepkimesiyle oluşan karbonillere oldukça benzeyen nitrozil bileşiklerinin yapısında yer alır.

Sanayide hidroksilamin(*) üretiminde uygulanan temel yöntemlerden biri, azot mo-noksidin bir katalizör eşliğinde hidrojenle tepkimeye girmesine dayanır. Nitrik asit ile cıvanın azot monoksit veren tepkimesinden de, nitrik asik ve tuzlarının hacimsel çözümlemesinde yararlanılır.

Advertisement

Leave A Reply