Bağ Dokunun Özellikleri

0

Bağ Dokunun Özellikleri nelerdir? Bağ doku nedir, nerede bulunur, çeşitleri nelerdir, yapısı nasıldır? Bağ doku hakkında bilgi.

bağ doku

Advertisement

Bağ Dokunun Özellikleri

Bağ dokusu organizmadaki çeşitli doku ve organları birbirine bağlar. Yumuşak organları korur ve onlara desteklik yapar. Ayrıca, vücudun savunmasında görevlidir.

Bağ dokusunun Yapısı

Bağ dokusu; hücreler, hücreler arası madde ve liflerden meydana gelir. Hücreleri az, fakat hücreler arası maddesi fazladır. Bağ dokuda genellikle üç tip hücre ve lif bulunur. Bazı hücrelerin sitoplazma uzantıları vardır. Embriyo safhasındaki bağ dokusu hücreleri, bu uzantılarından dolayı yıldız şeklindedir. Bağ dokusunun esas hücresine “fibroplast” adı verilir. Fibroblastlar, bağ dokusunun liflerini yapan hücrelerdir. Diğer bağ dokusu hücreleri arasında en önemlileri “mast hücreleri” ile “makrofaj” lardır.

Makrofajlar, Amip gibi yalancı ayaklar çıkararak vücuda giren yabancı cisimleri ve bakterileri yutar. Bağ dokusu lifleri “ağsı”, “kollagen”, “elastik” lifler olarak üç tipte görülür.

Bağ dokuları

Advertisement

Bağ Dokusu Çeşitleri

Üç ana bağ dokusu grubu vardır:

Gevşek bağ dokusu organları yerinde tutar ve epitelyal dokuyu diğer alt dokulara bağlar.

Yoğun bağ dokusu, kaslara kemik eklemeyi ve eklemleri birbirine bağlayarak kemikleri bağlamayı sağlar.

Özelleşmiş bağ dokusu, özel hücreler ve eşsiz maddeleri içeren bir dizi farklı dokuyu kapsar. Bazıları sağlam ve güçlü, bazıları akışkan ve esnektir. Örnekler yağ, kıkırdak, kemik, kan ve lenf içerir.

Bağdokusu

Gevşek Bağ Dokuları

Omurgalılarda, en yaygın bağ dokusu türü bağ dokusu gevşektir. Organları yerinde tutar ve epitelyal dokuyu diğer alt dokulara bağlar. Gevşek bağ dokusunda lifler arasında boşluk vardır ve düzensiz bir ağ oluşturur. Boşluklar öğütülmüş madde ile doldurulur. Üç ana bağlanma lifi türü, kollajen, elastik ve retiküler lifleri içerir.

Advertisement

Kolajen lifleri, kolajenden yapılır ve kolajen moleküllerinin bobinleri olan fibril demetlerinden oluşur. Bu lifler bağ dokusunu güçlendirmeye yardımcı olur.

Elastik lifler, protein elastinden yapılır ve gerilebilir. Bağ dokusuna esnekliği vermeye yardımcı olurlar.

Retiküler lifler bağ dokularını diğer dokulara birleştirir.

Gevşek bağ dokuları, iç organları ve kan damarları, lenf damarları ve sinirler gibi yapıları desteklemek için gereken desteği, esnekliği ve gücü sağlar.

Yağ Dokusu

Yağ dokusu, özelleşmiş bir bağ dokusu olarak kabul edilir. Dokuyu meydana getiren hücreler sitoplazmalarında yağ damlaları biriktirir. Bunun için hücreler yuvarlak ve büyüktür. Yağ hücrelerinin arasında ağsı ve kollagen lifler bulunur. Yağ dokusu, bulunduğu yerde organları ezilmekten korur ve bazı hayvanlarda yedek besin maddesini oluşturur. Balina gibi memelilerin derileri altında bulunan yağ tabakası, bu hayvanları soğuğa karşı korur.


Leave A Reply