Bağır Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Bağır ne anlama gelir? Bağır kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Göğüs
“Bak çorak tarlasında sabanına dayanmış / Geniş alnı güneşle, bağrı ateşle yanmış” – F. N. Çamlıbel
2. Ok yayı ve dağda orta bölüm
3. Ciğer, bağırsak vb. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı, ahşa
Çok dert, acı, sıkıntı çekmiş, bağrı kara
“Nice kahramanlar nice sultanlar / Gelmiş gitmiş bağrı yanık ozanlar” – Âşık Veysel
1. üzüntü çekmek, çok acı duymak
“En büyüğünü kaybeden halk sanatkârının birkaç mısrası ile türkü bize bağrı yanan Anadolu’nun feryadını getirecek.” – B. R. Eyuboğlu
2. çok susamış olmak
çok dokunmak, içine işlemek
üzülmek, dertlenmek
“Kışlanın uğrunda bir ufak mezar / Anama söylemen bağrını ezer” – Halk türküsü
1. kucaklamak
“İzmir’den kalkıp Mısır’a kadar beni görmeye, beni okşamaya, beni bağrına basıp sevmeye gelirdi.” – Y. K. Karaosmanoğlu
2. -den biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek
“Sen onu bambaşka duygularla, heyecanlarla bağrına basmak isteyeceksin.” – E. Bener
sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak
“Acı çekerdim ama makul bir çocuktum. Bağrıma taş bastım.” – A. Kutlu
Zırh altına giyilen, köseleden yapılmış yelek
Yufka yürekli
Zeytingillerden, yaprakları mızrağa benzer, çiçekleri beyaz, kokulu ve salkım durumunda olan, çit yapmakta kullanılan bir süs bitkisi (Ligustrum vulgare)
Bir tür iskete kuşu (Saxicola torquata)
Bağrı yanık


Leave A Reply