Bağırsak Solucanı Özellikleri

0
Advertisement

Bağırsak solucanı nedir? Bağırsak solucanının özellikleri nelerdir, varlığının belirtileri nelerdir? Bağırsak solucanları hakkında bilgi.

Bağırsak Solucanı Özellikleri

Bağırsak Solucanı; İplikkurtlarından insan ve domuzların incebağırsaklarında asalak yaşayan 15-40 cm uzunluğunda yuvarlak kurttur. Kurtçuklarının gelişmek için bir arakonakçıya gereksinimi yoktur. Dişi, günde yaklaşık 200 bin kadar yumurta oluşturur. Bu yumurtalar dışkıyla birlikte konaktan atılır ve genellikle su içinde ya da toprakta gelişerek kurtçuklara dönüşür. Kurtçuklar bir kabukla örtülü ve 5 yıl kadar canlı kalabilecek dayanıklılıktadır: İyice yıkanmamış besinlerin yenmesiyle yeni bir konağa ulaşırlar. Mideye ulaştıklarında kabuklar parçalanır. Bu aşamada oksijensiz yaşayamadıklarından mide çeperini delerek kana geçerler. Kan aracılığıyla karaciğere, oradan da akciğere gelir, sonra bronşlar-trakeler yemekborusu yolunu izleyerek bağırsağa dönerler. Bu yolculuk sırasında kurtçuklar gelişmiş ve oksijensiz yaşama uygum sağlamışlardır. Ergin asalaklara dönüşerek bağırsakta yerleşirler. Besinlere ortak olmaları yanında bağırsaksolucanları, salgıladıkları zehirli bir maddeyle insanlarda sıtmaya benzer nöbetler, ses kaybı gibi çeşitli hastalıklara yol açabilirler.


Leave A Reply