Bahailik Nedir?

0
Advertisement

Bahailik nedir? Bahailik inancı ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız.Bahailiğin merkezi nerededir ve Bahailiği kim kurmuştur?

Bahai Yıldızı

XIX. yüzyılın ikinci yarısında İran’da Hüseyin Ali Nuri Bahâullah’ın kurduğu mezhebe «bahaîlik» denir. Bâbîliğin değiştirilmiş bir şekli olan Bahaîlik, yeryüzünde Bâbîlikten daha çok yayılmıştır . Başlıca mensupları İran’da olmakla beraber Avrupa’da, hattâ Amerika’da bile Bahaîliğe mensup kimseler vardır. Bahailiğin merkezi günümüzde İsrail’in Hayfa şehri olup Amerika, Avustralya’da da büyük mabetleri bulunmaktadır.

Bahaîliğin esasları, birbirini sevmek, kimseye kötülük etmemek, alçak gönüllü olmak, iyilik etmek, muhtaçlara yardımda bulunmaktır Bu mezhep, insanın kendine eziyet etmesini yasak etmiş, herkesin rahat ve neşe içinde yaşamasını kabul etmiştir. Bahaî-likte dinî tören olmadığı gibi din adamları diye bir sınıf da yoktur. Bahaîliğe göre her şehirde on dokuzar üyelik bir teşkilât kurulacak, bu teşkilâtın geliri de mirasçı olmıyan miraslardan, para cezalarından» bir defaya mahsus olmak üzere her sermaye üzerinden 1/19 alınacak vergiyle sağlanacaktır.

Bahaî’ik İslâm’dan en çok uzaklaşan mezhep olarak kabul edilirken islam bilginlerine göre batıl bir inançtır.

Advertisement

Leave A Reply