Balkarlar Hakkında Bilgi

0

Balkarlar Kimlerdir? Balkarlar nerede yaşar, tarihleri, özellikleri, Balkarlar ile ilgili bilgi.

Balkarlar; Kuzey Kafkasya’da Kabardino Balkar Cumhuriyeti’nin Balkariya denilen güneybatı kesiminde yaşayan Türk kavmidir.

Advertisement

468-960 arasında Hazarlar’a bağlı olarak Karaçay Türkleriyle birlikte yaşadılar. Altınordu Devleti yıkılıncaya kadar da (1502) bu devletin egemenliğinde kaldılar. Bu tarihte Kırım Hanlığı kurulunca yaşadıkları bölgede hanlığa bağlı yan bağımsız bir yönetim kurdular. 1475-1783 arasında tüm Kırım Hanlığı ile birlikte Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak yaşadılar. 1788’den sonra bölgeye Çarlık Rusyası egemen oldu. 1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra 11 Mayıs 1918’de kurulan Şimali Kafkasya Cumhuriyeti içinde yer aldılar. SSCB 1921’de Şimali Kafkasya Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırıldı ve yaşadıkları bölge Kabardi Balkar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içine alındı. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde (1945) sonra, büyük bir kesimi Kırım’da yaşayan öteki Türk boyları gibi savaşta Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yurtlarından alınarak zorla Sibirya ve öteki Sovyet cumhuriyetlerine göç ettirildiler. 1957’de bir kesiminin eski yurtlarına dönmelerine izin verildi.

Günümüzde Balkariya’da yaklaşık 50 bin kişi Balkarca konuşur. Balkarcanın, komşusu olan Karaçayca ve Hazar
kıyılarındaki Kumuk ve Nogay Türkçeleriyle birlikte Kıpçak kolunun Kafkasya’daki güney bölümünü oluşturduğunu öne sürenlerin yanı sıra, bu Türk lehçesini Kazan Tatarcası ile birlikte eski Bulgar-Suvar Türkçesine de bağlayanlar vardır.


Leave A Reply