Basketbol Kuralları Nelerdir? Yedek Sayısı, Oyun Süresi Hakem, Faul v.s…

0
Advertisement

Basketbol kuralları nelerdir? Basketbolda yedekler, oyun süresi, başlatılması, bitirilmesi, hakemler, fauller hakkında bilgi.

Basketbol Kuralları

Oyun Süresi

Oyun, her biri on dakikalık dört periyottan ya da iki periyotluk iki devreden oluşur. Birinci ile ikinci, üçüncü ile dördüncü periyotlar arasında iki dakikalık aralar verilir. ikinci periyottan sonra 15 dakikalık devre arası verilir.

Oyunun Başlaması

Bütün maçlarda programda ismi ilk yazılan takım sepeti ve takım sırasını seçme hakkına sahiptir. Oyun, orta dairede yapılan hava atışında, hava atışına katılan oyunculardan ilkinin topa kurallara uygun olarak dokunmasıyla resmen başlar. Takımlardan herhangi birinin sahada oynamaya hazır beş oyuncusu yoksa, oyun başlayamaz. Eksik takım, başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde tamamlanamazsa, diğer takım oyunu hükmen kazanır.

Hava Atışı

Hava atışı, 1. ve 3. periyotlar ile uzatma periyotlarının başında, başhakemin orta dairede, herhangi iki rakip oyuncu arasında topu havaya atması ve top oyunculardan birine değince oyunun başlaması durumudur. Hava atışına katılacak oyuncular ayakları dairenin kendi sepetlerine yakın olan yarısının içinde olmak üzere, bir ayağı orta dairenin orta çizgisine yakın olarak dururlar. Hakem iki oyuncunun arasında topu yukarı doğru, sıçrayınca yetişemeyecekleri asgari yüksekliğe atar.

Top erişebileceği en üst noktaya geldikten sonra sıçrayan oyuncuların bir veya ikisi tarafından gelinir. Hava atışına katılan oyuncular, topa kurallara uygun olarak vurulana kadar sıçrama yerlerini terk etmezler. Top, hava atışına katılmayan oyunculara, zemine, sepete veya arkalığa temas edene kadar hava atışına katılan oyuncular topu tutamazlar ve iki kezden fazla dokunamazlar. Hava atışına katılmayan oyuncuların vücudunun herhangi bir kısmı, topa vuruluncaya kadar daireyi (silindiri) geçemez.

Advertisement

Top, sıçrayan oyunculardan en az biri tarafından vurulmadan yere düşerse hava atışı tekrarlanır. Dairenin çevresinde yan yana dizilen aynı takım oyuncuları, rakip oyuncu aralarına girmek istediğinde buna izin vermek zorundadır. Hava atışı sırasında hakemler, diğer oyuncuların sıçrayan oyunculara müdahale edecek bir pozisyon almamalarına dikkat ederler.

Hava Atışının İhlâli

Topa vurulmadan önce topa sıçrayan oyunculardan birinin sıçrama durumunu bozması veya diğer oyunculardan birinin dairenin içine girmesi bir ihlâldir.

Sayı Yapılması ve Değeri

Saha içindeki canlı bir top sepete üstten girer ve file içinde kalsa dahi çemberden bütünüyle geçerse sayı yapılmış olur. Top, takımın hücum ettiği sepetten geçtiğinde, sayılar şu şekilde yazılır:

Serbest atıştan yapılırsa 1 sayı. Sahanın iki sayılık bölgesinden yapılırsa 2 sayı.

Sahanın üç sayılık bölgesinden yapılmışsa 3 sayı. Bir oyuncu yanlışlıkla kendi sepetine sayı atarsa bu sayılar rakip takımın kaptanı tarafından yapılmış gibi kaydedilir. Bir oyuncu topun sepete alttan girmesine neden olursa bu bir kural ihlâlidir.

Hücumda Topa Müdahale

Oyun sırasında rakibin sayı için atış yaptığı, tamamıyla çember seviyesinin üzerinde olan ve ulaştığı en üst seviyeden inen topa, oyuncular kesinlikle dokunamazlar. Bu sınırlama topun çembere dokunmasına veya dokunmayacağının anlaşılmasına kadar devam eder. Oyuncu topu çember seviyesi üstünden pas olarak atabilir ve bu top takım arkadaşı tarafından çember seviyesinin üzerinde tutularak smaç yapılabilir.

Advertisement
Savunmada Topa Müdahale

Bir savunma oyuncusu; top sayı için çembere atıldığında ve çemberin üzerinde iken sepete ve arkalığa veya top sepetin içinde iken topa ya da sepete dokunamaz.

Yapılan Bir Sayı Sonrasında Topun Oyuna Sokulması

Serbest atıştan veya sahadan yapılan atış sonucu top çemberden geçer, ancak sayı verilmezse, top serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna sokulur. Teknik faul, sportmenlik dışı faul ve diskalifiye edici faulden serbest atış sonrasında, son serbest atışın sayı olup olmamasına bakılmaksızın top hakem masasının karşındaki kenar çizgisinin orta noktasından oyuna sokulur.

Oyun Saatinin İşletilmesi

Oyun saati;

 • a) Bir hava atışında, topun en yüksek noktaya erişmesinden sonra topa ilk oyuncunun dokunmasıyla,
 • b) Başarılmamış bir serbest atışta, top oyunda ise oyun sahasındaki bir oyuncuya temas ettiğinde,
 • c) Eğer topun, oyun kenar çizgileri dışından oyuna sokulması ile başlıyorsa, topun oyun sahasındaki bir oyuncuya temas etmesiyle çalıştırılır.

Oyun saati her devrenin ve uzatma devresinin sonunda ve:

 • a. Bir kural ihlâli,
 • b. Bir hata (faul),
 • c. Tutulmuş top,
 • d. Ölü bir topun oyuna sokulmasında anormal bir gecikme olduğunda,
 • e. Bir sakatlanma veya bir oyuncunun hakem tarafından çıkartılması için oyunun durdurulmasında,
 • f. Oyunun herhangi bir nedenle hakemler tarafından durdurulmasında,
 • g. 24 saniye işareti verildiğinde,
 • h. Mola isteyen antrenörün takımı aleyhine bir sayı yapıldığında hakemlerden birinin düdük çalması ile durdurulur.
Topun Oyunda Sayılması
 • a. Hakem hava atışını yapmak üzere, atışın yapılacağı daireye girdiği zaman,
 • b. Hakem serbest atışı yaptırmak içifi serbest atış koridoruna girdiğinde,
 • c. Sınır çizgileri dışında topun oyuna sokulmasında, topu oyuna sokacak olan oyuncunun oyuna sokma noktasında topu eline aldığı zaman top oyunda sayılır.
Ölü Top

Top şu durumlarda ölür:

 • a. Sahadan veya serbest atıştan sayı yapıldığında,
 • b. Top canlı iken hakemlerden biri düdük çaldığında,
 • c. Bir serbest atışta topun sepete girmeyeceği belli ise ve atıştan sonra: □ Başka serbest atış(lar) varsa, □ Başka bir ceza uygulanacaksa,
 • d. Bir periyot veya uzatma periyodunun sona erdiğini belirten oyun saatinin sesli işareti çalarsa,
 • e. Top canlı iken 24 saniye aygıtı sesli işaret verirse,
 • f. Şut amacıyla atılan top havada iken herhangi bir takımın oyuncusu aşağıdaki iki durumdan sonra topa dokunursa; □ Hakemlerden biri düdük çaldığında, □ Bir periyot veya uzatma periyodunun süresi sona erdiğinde. Aşağıdaki durumlarda top ölmez ve sayı yapılmışsa geçerlidir.
 1. a. Sayı için atılan şut sırasında top havada iken hakem düdük çalar, oyun saati veya 24 saniye aygıtı sesli işaret verirse,
 2. b. Serbest atış sırasında top havada iken, hakem serbest atış kullanan oyuncunun yaptıkları dışında kurallara aykırı bir durum için düdük çalarsa,
 3. c. Topu kontrolünde bulunduran oyuncu sayı için şut girişiminde iken rakibi ona faul yapar ve oyuncu faulden önce başlamış hareketin devamında şutunu tamamlarsa.
Mola

Mola bir takımın antrenörünün veya yardımcı antrenörün isteği üzerine oyuna verilmiş bir aradır. Her mola bir dakika sürer. Aşağıdaki durumlarda mola fırsatı başlar:

 • Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda,
 • Hakem bir ihlâli belirtirken masa görevlileri ile iletişimi sona erdiğinde.
 • Aşağıdaki durumlarda mola fırsatı sona erer:
 • Hakem serbest atış yaptırmak için topla veya topsuz olarak serbest atış kulvarına geldiğinde,
 • Topu oyuna sokacak oyuncu topu aldığında.

Her takımın birinci devrede (1. ve 2. periyotlar) iki, ikinci devrede (3. ve 4. periyotlar) üç ve her uzatma periyodunda bir mola hakkı vardır.

Mola ilk istekte bulunan takımın antrenörüne kaydedilir. Ancak rakibin sahada yaptığı bir sayı varsa ve faul kararı verilmemişse, mola isteğinde bulunması hâlinde, sayı yiyen takımın antrenörüne kaydedilir.

Bir mola isteğinden, sayı hakemi mola için sesli işaretini vermeden önce vazgeçilebilir. Mola sırasında oyuncular sahayı terk ederek takım sıralarına oturabilirler ve takım sıra bölgesinde bulunmalarına izin verilenler, takım sıra bölgesinden uzaklaşmamak koşulu ile sahaya girebilirler. Antrenör veya yardımcısı mola istemek için sayı görevlisine giderek, elleriyle ilgili işareti yapar ve açık bir şekilde mola ister. Mola fırsatı başlar başlamaz, sayı görevlisi sesli işareti vererek bir mola isteği olduğunu hakemlere bildirir. Mola, hakemlerden biri düdüğünü çalıp mola işaretini verince başlar. Hakem düdük çaldığında ve takımları sahaya davet ettiğinde biter. Kullanılmayan molalar bir sonraki periyoda veya uzatma periyoduna taşınamaz.

Kronometrenin İşletilmesi

Ölü bir zamandan sonra oyun saati aşağıdaki şekilde işletilmeye başlanır:

 1. Oyun bir hava atışı ile başlıyorsa, topun en yüksek noktaya erişmesinden sonra sıçrayan oyunculardan ilkinin vuruşu ile,
 2. Serbest atış başarılı olmaz ve top oyunda kalırsa, top sahadaki bir oyuncuya temas ettiğinde,
 3. Oyun, topun saha sınırları dışından oyuna sokulması suretiyle başlıyorsa top sahadaki bir oyuncuya temas eder etmez.
YEDEKLER

Bir takım oyuncu değişikliği fırsatı olduğunda oyuncu(ları) değiştirebilir.

Advertisement

Aşağıdaki durumlarda oyuncu değiştirme fırsatı başlar:

 • Top öldüğünde ve oyun saati durduğunda, hakem bir ihlâl kararını belirtirken masa görevlileriyle İletişimi sona erdiğinde,
 • Dördüncü periyodun veya uzatma periyodunun son iki dakikasında, mola isteyen takım sayı yediğinde,
 • Hakem topla veya topsuz tek ya da ilk serbest atışı yapmak için serbest atış kulvarına girdiğinde,
 • Topu oyuna sokacak oyuncu topu aldığında.
 • Yeni değiştirilmiş bir oyuncu ile oyuna yeni girmiş bir yedek, saatin çalıştığı dönemden sonra top ölmeden tekrar oyuna giremez veya oyundan çıkamazlar, istisnalar:
 • Takım beşten az oyuncu ile kalırsa,
 • Bir hatanın düzeltilmesinde rol alacak oyuncu, değişiklik sonrasında takım sırasındaysa. Yedek oyuncu değişimi mümkün olduğunca çabuk tamamlanır. Hakemin görüşüne göre nedensiz bir gecikme varsa, neden olan takıma bir mola yazılır.

Hava atışına katılacak oyuncu bir başka oyuncuyla değiştirilemez. Birinci serbest atışta topun oyuna konduğu veya sadece serbest atışta top öldükten sonra serbest atış veya atışlar için yeniden canlanıncaya kadar oyuncu değiştirilmez.

Başarılı olmuş bir serbest atıştan sonra, sonraki atış yapılmadan ve top oyuna konmadan önce söylemek koşuluyla, serbest atışı atan oyuncu yedek oyuncuyla değiştirilebilir. Böyle bir durumda rakip takım da, sonuncu serbest atışta top oyuna konulmadan önce söylemek şartı ile bir oyuncu değişikliğinde bulunabilir.

Basketbol Malzemeleri

Topla Nasıl Oynanır?

Basketbol oyununda top sadece el ve ellerle oynanır. Topla birlikte koşmak, topa bilerek bacağın herhangi bir kısmıyla vurmak veya bloke etmek veya yumrukla vurmak ihlâldir. Topa istemeden ayak veya bacaklarla temas etmek ihlâl değildir.

Topun Kontrolü

Bir oyuncu topu tutuyor veya top sürüyorsa (dripling) veya canlı top onun kullanımındaysa, top o oyuncunun kontrolündedir. Canlı bir top herhangi bir takımdan bir oyuncunun kontrolündeyse veya takım oyuncuları arasında paslaşılıyorsa, top o takımın kontrolündedir.

Saha Dışı Oyuncu ve Top

Sınır çizgilerinin üstünde veya dışında yerle temas eden bir oyuncu saha dışı olur. Top; saha dışında bulunan bir oyuncuya veya herhangi birine dokunursa, sınır çizgileri üstünde ya da dışında yerle veya herhangi bir eşya ile temas ederse, sepeti taşıyan aksama veya çarpma levhasının arkasına çarparsa saha dışı olur.

Pivot

Topu tutmakta olan bir oyuncu aynı ayağı ile herhangi bir yöne bir veya birkaç kere adım atarken, sabit ayağı olarak isimlendirilen diğer ayağı yerle temas ettiği noktayı muhafaza ederse pivot yapmış olur. Bu sırada yerden kaldırmadığı ayak pivot ayağıdır.

Top Sürme (Dripling)

Dripling, sahada canlı bir topu kontrol eden oyuncunun onu yere atması, tiplemesi, yuvarlaması veya başka bir oyuncu dokunmadan topu zeminde sektirmesi ve topa tekrar dokunması ile başlar. Sürüş sırasında top yerle temas etmelidir. Yukarıda açıklandığı şekilde topu hareketlendirdikten sonra, topu süren oyuncunun topu bir ya da iki eliyle tutması ile birlikte sürüş (dripling) tamamlanmış olur.

Topla Yürüme

Topla yürüme, sahada canlı bir topu tutarken bir veya her iki ayağın herhangi bir yönde, bu kuralda belirtilen sınırları aşarak yapılan hareketlerdir. Sahada canlı bir topu tutan oyuncu, bir ayağını yerden kaldırmadan diğer ayağı ile herhangi bir yöne bir ya da daha fazla adım atarsa pivot yapmış olur.

Tutulmuş Top

Ayrı takıma mensup iki veya daha fazla oyuncunun, topu bir veya iki eli ile sıkıca tutması hâlinde tutulmuş top kararı verilir. Bir savunma oyuncusunun ellerini sadece topun üzerine koyması, tutulmuş top kararı verilmesi için yeterli bir neden değildir. Bir oyuncu, yerde yatmış veya oturmuş durumda topa sahip bulunuyorsa, topu elinden çıkartmak ve oynamak için kendisine fırsat verilmelidir.

Advertisement
Özel Durumlarda Hava Atışı

Eğer top, rakip iki oyuncunun aynı anda dokunması sonucu oyunu sınırlayan çizgilerin dışına çıkarsa ya da hakemin topa en son dokunan oyuncu hakkında şüphesi varsa veya hakemler mutabık değiller ise, oyun bu kararla ilgili iki oyuncu arasında en yakın dairede yapılacak hava atışı ile başlar.

Üç Saniye Kuralı

Bir oyuncu, takımı canlı bir topu sahada kontrol ederken ve saat çalışırken, rakibine ait kısıtlamalı alanda birbirini izleyen üç saniyeden fazla kalamaz.

Aşağıdaki durumlarda oyuncunun daha uzun kalmasına izin verilmelidir:

 • Oyuncu kısıtlamalı alanı terk etmeye çalışıyorsa,
 • Kendisi veya bir takım arkadaşı sahadan sayı için atış hâlindeyken kısıtlamalı alanda ise ve top oyuncunun elini terk etmiş veya etmek üzereyse,
 • Kısıtlamalı alanda sayı atmak için dripling yaparken üç saniyeden az kalmışsa.
Sekiz Saniye Kuralı

Bir oyuncu kendi geri sahasında canlı bir topun kontrolünü eline geçirdiğinde, oyuncunun takımı, topu sekiz saniye içinde ön sahasına geçirmelidir. Bir takımın geri sahası; takımının sepeti, arkalığın sahaya bakan kısmı ile takımın sepeti arkasındaki dip çizgi, kenar çizgiler ve orta çizginin tamamı ile sınırlanan sahadan oluşur.

Basketbol İle İlgili Sözler

Yirmi Dört Saniye

Bir oyuncu sahada canlı bir topun kontrolünü eline geçirdiğinde, takımı yirmi dört saniye içinde sayı için hücumu tamamlamak ve topu kullanmak zorundadır. Sahadan sayı için şut sırasında şu koşulların tamamı gerçekleşmelidir:

 • 24 saniye aracının sesli işaretinden önce top oyuncunun ellerini terk etmiş olmalı,
 • Top, şut için oyuncunun elini (ellerini) terk ettikten sonra 24 saniye aracının sesli işaretinden önce çembere çarpmalıdır.
FAULLER

Faul; rakiple kişisel temas konusundaki kuralların ihlâli ve sportmenlik dışı davranışlardır. Kuralları ihlâl eden oyuncuya bir faul kaydedilir ve faule göre cezası uygulanır.

İhlâl ve Hata Sonrası Topun Oyuna Sokulması

Bir kural ihlâli veya hatadan sonra ölü olan bir top aşağıdaki şekillerde oyuna sokulur:

 • a. Saha çizgileri dışından yapılacak bir atış ile,
 • b. Herhangi bir dairede yapılacak hava atışı ile,
 • c. Bir veya daha fazla serbest atış ile oyun devam eder.
Topun Saha Çizgileri Dışından Oyuna Sokulması

Oyunun hata, ihlâl veya herhangi bir nedenle durması ve topun oyun saha çizgilerinin dışından sokulması gereken durumlarda; topu oyuna sokacak olan oyuncu, oyunun durduğu, hata veya ihlâlin oluştuğu yere en yakın sınır çizgilerinin dışından ve hakemlerin göstereceği noktadan, çarpma levhasının doğrudan arkası hariç olmak üzere topu oyuna sokar.

Serbest Atışlar

Serbest atış, bir oyuncuya serbest atış çizgisinin gerisi ve yarım dairenin içinden savunmasız bir sayı yapma fırsatının verilmesidir. Bir serbest atış serisi, bir tek faul cezası için uygulanan bütün serbest atışlardan oluşur. Bir serbest atış ve beraberindeki aktivitenin bittiğinin kabul edilmesi için:

 • Top doğrudan sepete üstten girmeli, içinde kalmalı ya da içinden geçmeli,
 • Direkt olarak ya da çembere değdikten sonra sepete girme olasılığı kalmamalı,
 • Çembere değdikten sonra bir oyuncu kurallara uygun topa do-kunmalı,
 • Top yere değmeli,
 • Top oyun dışına çıkmalıdır. Serbest atışı kullanacak oyuncu serbest atış çizgisinin gerisinde ve yarım dairenin içinde yerini alır. Top yere değmeden sepete üstten girmesi ya da çembere girmesi koşuluyla istediği atış biçimini kullanabilir.

Hakem tarafından topun verildiği andan itibaren beş saniye içinde topu elinden çıkarmalıdır. Top çemberden geçene ya da çembere dokunana dek serbest atış çizgisine ya da çizginin önündeki sahaya giremez.

Advertisement

basketbol

Serbest Atış Kulvarlarındaki Oyuncular
 • a. Birer metre derinliğinde olduğu kabul edilen serbest atış kulvarına en fazla beş oyuncu (3 savunma ve 2 hücum) yerleşebilir.
 • b. Kısıtlamalı alanın her iki tarafındaki iki kulvara sadece serbest atışı kullanan oyuncunun rakipleri yerleşebilir.
 • c. Oyuncular, yalnızca hakları olan kulvara, birer atlayarak yerleşir.
Serbest Atış Şartlarının İhlâli

Serbest atış başarılıysa ve kuralları ihlâl eden, serbest atış kulvarında bulunan herhangi bir oyun-
cuysa ihlâl göz ardı edilir ve sayı geçerli olur.

Serbest atış başarısız ve kuralları ihlâl eden;

 • Serbest atışı kullanan oyuncunun takım arkadaşıysa, top serbest atış çizgisinin uzantısından oyuna sokulmak üzere rakibe verilir.
 • Serbest atışı kullanan oyuncunun rakibiyse, serbest atışı kullanan oyuncuya yeni bir serbest atış hakkı verilir.
 • Her iki takım birden ihlâl ederse, oyun hava atışıyla başlar. Top çembere değene ya da değmeyeceği anlaşılana dek sepete doğru giden topa dokunulmaz. Serbest atışı kullanan oyuncunun rakibi tarafından bu kural İhlâl edilirse, atış başarılı sayılır, 1 sayı verilir ve ihlâli yapan oyuncuya bir teknik faul verilir.
Oyundan Önce veya Oyun Devreleri Arasında Verilecek Teknik Hata

Oyun başlamadan önce, iki devre arasında veya bir uzatma devresinden önceki dinlenme süresinde bir teknik hata verilirse, cezası iki serbest atıştır. Serbest atışlar attırıldıktan sonra oyup yeniden başlar.

Oyuncuların işlediği Teknik Hatalar

Bir oyuncu hakemlerin ihtarına uymalı ve aşağıda belirtilen sporculuğa ve centilmenliğe aykırı hareketleri yapmamalıdır:

 • a. Hakemlere, teknik gözlemciye, masa görevlilerine veya rakiplere saygısızca hitap etmek veya dokunmak,
 • b. Seyirciyi tahrik etmek için sözlü saldırıda bulunmak veya hareketler yapmak,
 • c. Rakibini kışkırtmak veya ellerini gözlerinin önünde sallayarak görüşünü engellemek,
 • d. Topun oyuna sokulmasını engelleyerek oyunu geciktirmek,
 • e. Kendisine verilen faulden sonra hakemler tarafından istenmesine rağmen elini düzgün şekilde kaldırmamak,
 • f. Sayı görevlisi ve hakemlere haber vermeden forma numarasını değiştirmek,
 • g. Herhangi bir nedenle sahayı izinsiz terk etmek,
 • h. Tüm ağırlığını verecek şekilde çembere asılmak.

Cezası: Oyuncuya bir teknik faul verilir. Rakibe bir serbest atış ve topu kenar çizginin orta noktasından oyuna sokma hakkı verilir.

Antrenör, Antrenör Yardımcıları Yedek Oyuncular ve İlgililerine Teknik Faul Verilmesi

Antrenör, antrenör yardımcıları, yedek oyuncular ve takım ilgilileri hakemlere, teknik gözlemciye, masa görevlileri ya da rakiplere saygısızca hitap edemez ve dokunamaz. Aksi durumlar teknik faul ile cezalandırılır. Antrenörler, antrenör yardımcıları, yedek oyuncular ve takım ilgilileri aşağıdaki durumlar dışında takım sıra bölgesi içinde kalacaklardır:

 • Antrenör, antrenör yardımcısı, yedek oyuncu veya takım ilgilileri sakatlanan bir oyuncuya yardım
  etmek için hakemlerden izin aldıktan sonra sahaya girebilir.
 • Sakatlanan oyuncu, meslekî yargısına göre tehlike içindeyse ve acil yardıma gereksinim duyuyorsa, doktor hakemden izin almadan sahaya girebilir.
 • Yedek oyuncu, yanında antrenörü olmaksızın hakem masasına giderek değişim isteğinde bulunabilir.
 • Antrenör veya antrenör yardımcısı mola istemek için takım sıra bölgesini geçebilir.
 • Mola sırasında antrenör, antrenör yardımcısı, yedek oyuncular veya takım ilgilileri takım sıra bölgesi yakınlarında olmak koşulu ile sahaya girebilir.

Cezası: Her ihlâl, bir faulle cezalandırılır ve antrenör aleyhine sayı cetveline kaydedilir. Rakibe iki serbest atış ve topu kenar çizginin orta noktasından oyuna sokma hakkı verilir.

Kişisel Temas

10 oyuncunun dar bir alanda belirli bir hızla hareket ettiği basketbol oyununda kişisel temaslar kaçınılmazdır. Hakemler temasları cezalandırıp cezalandırmama konusunda aşağıdaki temel ilkeleri değerlendirir ve dikkate alırlar:

 • Kuralların ruhuna, amacına ve oyunun bütünlüğüne katkı vermek için gereğini yapmak,
 • Önemsiz, yapana avantaj sağlamayan ve rakibi dezavantajlı duruma düşürmeyen kişisel temasları cezalandırmayarak avantaj/dezavantaj uygulamasında tutarlı olmak, böylece oyunun akışını gereksiz şekilde kesmemek,
 • Oyunda tutarlı bir şekilde sağduyulu davranırken, oyuncunun yetenekleri ile tavır ve davranışlarını göz önünde bulundurmak.
Kişisel Faul

Top canlı ya da ölüyken rakip bir oyuncuya kurallara aykırı teması içeren oyuncu faullerine kişisel faul denir. Bir oyuncu rakip oyuncuyu tutamaz, önünü kapatamaz, itemez, çelme takamaz, elini, kolunu, dirseğini, kalçasını, bacağını, dizini ya da ayağını kullanarak veya vücudunu anormal bir pozisyona getirerek ilerlemesini engelleyemez. Sertliğe veya şiddete başvuramaz.

Advertisement


Leave A Reply