Bayındır Han Kimdir

0
Advertisement

Dede Korkut kitabında da geçen hanlar hanı Bayındır Han ile ilgili bilgiler

Bayındır HanBayındır Han, Oğuz hanlarından biridir. Yazıya da geçmiş menkıbeye göre Oğuz Han’ın altı oğlundan türeyen Oğuz boyları, sağ kanat ve sol kanat olmak üzere ikiye ayrılır ve Oğuz destanına göre Üç-ok ve Boz-ok adlarını taşırlardı. Sağ kanattaki en eski boyun adı Kayı’dır ve soylarını Gün Han’a dayarlar.

Sol kanattaki en eski boy ise Bayındır Han’ın Soyundan gelir. Bayındır Han’ın hanlığı sırasında İran, Turan, Rum, Şam, Mısır, Hıta ve Kıpçak Çölü’nü ele geçirdiğine inanılır. Gökçedeniz yaylalarında büyük bir kurultay toplayarak ulu bir toy hazırlamış, ülkesini oğulları arasında paylaştırmış, bu görkemli toydan sonra da ölmüştür. Akkoyunlular Bayındır Han’ın torunları sayılır. Dede Korkut Kitabı’nda da hanlar hanı diye anılır. Kamgan oğlu Han Bayındır adıyla ülkenin tek egemen gücü olarak tanıtılır.


Leave A Reply