Bencillik, Bencil İnsanlar İle İlgili Kompozisyonlar, Yazı Örnekleri

0
Advertisement

Egoist ve bencil insanların özellikleri ve bencilliğin insanlar için zararları hakkında yazılar, kompozisyon örnekleri, Bencilliğin anlatımı.

bencil

Bencillik İle İlgili Kompozisyon

EGOİST ADAM

Egoist adam, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan adamdır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri daima kendi çıkarları açısından değerlendirirler. Çıkarları herhangi bir sebeple baltalandığı zaman, her kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına düşerler.

Egoist insanlar, ,başkalarına yardım etmekten zevk almadıkları için saadet dediğimiz iç rahatlığından yoksundurlar. Kendi fildişi kulelerinde kendi kendilerini hapsetmişlerdir.

Can sıkıntısı dediğimiz ruh perişanlığı, insanı olaylara ve fikirlere kayıtsız kılan bir ızdıraptır. Yardımlaşma zevkinden, insanlarla acı ve sevinçleri paylaşma mutluluğundan yoksun oldukları için manen daima kendilerini yalnız hissederler.

İnsanı insan yapan meziyetlerin başında empatik olmak gelir. Bu da kendinden çok bağlı bulunduğu ailenin, milletin ve daha geniş anlamda insanlığın çıkarını, yaratıcı ve koruyucu olmakla sağlandığına ve egoist adam da bu duygu ve zenginliğinden yoksun olduğuna göre can sıkıntısı azabından kurtulamaz.

Advertisement

Bencillik – 2

Tamamen bencil insan, kendisi için olabildiğince fazla mutluluk elde etmeyi amaçlar ve diğer İnsanların mutlu ya da sefil olup olmadığına aldırmaz. Bu amaca ulaşmak için, bu dünyanın iyi şeylerinden mümkün olduğu kadar büyük bir pay almaya çalışır. Bunu yapmak için ne zaman fırsat bulsa, zevkine hemcinsleri pahasına sağlanmış olsa bile, kendisi eğlenir.

Tarih, dalkavukları tarafından dünyada kendi iştahlarının tatminini aramaktan başka yapacak bir şeyleri olmadığını düşünmeyi öğrettikleri despotik hükümdarlar örneğinde, bencilliğin pek çok göze çarpan örneğini verir.

Böylece, Roma imparatorları arasında, onlara bilinen dünyanın ülkelerinin sağlayabileceği tüm şehvetli zevklerin kontrolünü verdiği için muazzam güçlerine değer veren adamlar buluyoruz. Modern tarihte Henry 7. ve II. Charles, kendi zevklerine dalmaları ve tebaalarının iyiliğini tamamen göz ardı etmeleriyle İngiltere’nin tüm diğer hükümdarlarından farklıydılar.

Böyle bir bencillik krallar ve imparatorlarla sınırlı değildir, toplumun her kademesinde bulunur. Dünyanın her yerinde bencillerin her şeyden haksız pay aldığını ve başkalarını kendi zevklerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını görüyoruz.

Hayatları boyunca genel mutluluklarını çok değerli olmayan sınırlı sayıda zevk uğruna şaşmaz bir şekilde feda etmeleri gerektiği gerçeğine karşı oldukça kör görünüyorlar. Bencil bir adamın kurnazlık veya kararlılıkla arkadaşlarını ve akrabalarını çıkarlarını kendi çıkarları için feda etmeye ikna etmesi oldukça mümkündür.

Bazen bir ailede, herhangi bir şekilde karşı karşıya kalındığında kendisini son derece nahoş yapan, kötü şöhretli bencil bir kişi olduğu görülür.

Advertisement

Bu tür nahoş kişiler, çoğu zaman, bencil olmadıkları bilinen ve kendilerine yapılan herhangi bir yanlışa kızması beklenmeyen, ailenin daha sevimli üyeleri pahasına kendi arzularını tatmin ederler. Ama uzun vadede kendi amaçlarını yenerler ve kendi mutluluklarına özel dikkat göstererek kendilerini en yüksek ve en kalıcı mutluluk kaynaklarından mahrum bıraktıklarını görürler.

İnsanlar doğa tarafından öyle yaratılmıştır ki, hemcinslerine sempati duymadan adına layık mutluluğun tadını çıkaramazlar. Bu nedenle mutlu olmanın en iyi yolu başkalarını mutlu etmektir.

Shakespeare’in merhamet hakkında söylediği şey, diğer hayırseverlik biçimleri için de aynı derecede doğrudur. Her iyilik iki misli sevaptır, veren de alan da bereketlenir. Bu çifte kutsamanın ilk ve daha önemli kısmından bencil insan, egemen tutkusundan tamamen yoksun bırakılır.

Aynı zamanda, birçok durumda, hemcinslerinden iyilik ve yardım almanın daha az kutsamasına da sahiptir. Yukarıda gösterildiği gibi, zaman zaman kendisiyle temas kurmaktan kaçınamayan ve küskünlüğünü kışkırtmaktan korkanlardan avantaj sağlayabilir.

Ancak bu tür avantajlar iyi niyet olmadan bahşedilmekte, onun mutluluğuna çok az şey katmaktadır ve bunu yapabilen herkes, toplumundan kaçınma eğiliminde olacak ve diğerlerine nezaket göstermeyi tercih edecek, sempatik ve yardımsever olmaları karşılığında iyiliği hak ediyor gibi görünüyor.


Leave A Reply