Besin Ağı Nedir?

0

Doğadaki besin ağı ya da besin zinciri nedir ve ne demektir? Besin ağı ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız.

Besin Ağı Nedir?

Doğadaki her şey hassas bir dengeyle birbirine bağlıdır. Bir bitki veya hayvan bir anda bir diğerinin besini oluverir; böylece, hiçbirşey boşa gitmemiş olur. İnsanlar, beslenme veya üretim için doğadan çok fazla şey alarak ya da çevreyi kirleterek bu dengeyi bozabilirler.

Besin Ağı Nedir?

Çoğu canlı birkaç çeşit besin tüketir. Bu canlıların ne ile beslendikleri çevredeki canlıları da etkiler. Bilim adamları bu karşılıklı beslenme ilişkisine ‘besin ağı’ adını takmışlar. Yukarıda görümüş olduğunuz resimde, herhangi bir ormanda rastlayabileceğiniz türden bir besin ağının şemasını görüyorsunuz. Bütün besin ağlarında, en altta milyonlarca otobur hayvana rastlanırken, en üstte ancak birkaç canlı grubu görülebilir. Bu şemaya bakarak, tarlakuşunun baykuşa göre çok besin seçeneği olduğunu, tavşanın ise kendini tilkiden sakınması gerektiğini görebiliyoruz. Ayrıca, ormandaki tırtıl sayısının şahin sayısından çok daha fazla olması gerektiğini tahmin etmek güç değil. Tabii ki bu çok basitleştirilmiş bir besin ağı şemasıdır. Gerçekte besin ağları daha karmaşıktır. Örneğin bir canlı türü birden cok canlı türüne av olabilir ya da birden çok türü avlayabilir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply