Beyaz Rusya (Belarus) Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi

0

Ülkeler Rehberi Beyaz Rusya – Beyaz Rusya ile ilgili bilgi, başkenti, tarihi, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

beyaz rusya bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Beyaz Rusya;

  • Yüzölçümü: 207.595 km2.
  • Başkenti: Minsk.
  • Dil: Beyaz Rusça. Yaklaşık 10 milyon kişinin konuştuğu Beyaz Rusça, Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Baltık-Slav dil grubunun doğu kolunu oluşturur. Ses düzeni, yapısı, özellikle içerdiği sözcükler Rusçaya çok benzer. Bu nedenle kimi dilbilimcileri bu dilin Rusçanın bir çeşitlemesi olduğu ve bağımsız bir dil olarak tanımlanamayacağını ileri sürerler.
  • Din: Hristiyan (% 60 Ortodoks, % 8 Katolik, % 1 Protestan), Müslüman, Yahudi. Beyaz Ruslar da öteki Slav toplulukları gibi Ortodoksturlar. Ülkede ayrıca Katolikler, Protestanlar, Müslümanlar ve az sayıda Museviliğe bağlı topluluklar yaşar.
  • Para birimi: 1 Beyaz Rusya rublesi = 100 kopek.
  • Başlıca kentleri: Gomel, Vitebsk, Mogilov, Grodno, Brest, Bobruisk, Baranoviçi, Borisov, Pinsk.

Doğu Avrupa’da devlettir. Batı Dvina ve Dnyepr ırmakları arasında; batıdan Polonya, kuzeyden Letonya ve Litvanya, doğudan Rusya, güneyden Ukrayna ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri:

Ülke toprakları; göller, bataklıklar ve ormanlarla kaplı geniş ve düz bir ovadan oluşur. En yüksek noktayı Dzerjinski Dağı (346 m) oluşturur. Kuzeyde uzanan düzlüklerin en büyüğü Beyaz Rusya Sırtları’ dır. Geniş ve verimli bir alanı oluşturan Orta Berezina Ovası, önemli bir tarım alanıdır.

Ülke sınırları boyunca akan Dnyepr ve Batı Dvina’nın havzalarını birleştiren kanal sistemi, Baltık Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlar. Sayısız irili ufaklı göller arasında en büyükleri Naraç, Osveya ve Drisvyati’dir.

beyaz rusya

Kaynak: pixabay.com

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Ilıman iklimin egemen olduğu ülkenin güneyinde yer alan Polezya Ovası’ndaki Pripyat Bataklıklarında her ilkbahar su baskınları görülür.

Ülkenin yaklaşık % 30’u ormanlık alanlarla kaplıdır. Kızılağaç, köknar, çam, huşağacı başlıca ağaç türlerini oluşturur. Bu ormanlarda Avrupa bizonu, geyik, karaca, tavşan, yaban domuzu, kakım, porsuk, minsk gibi hayvanlar yaşar.

Ekonomisi:

Beyaz Rusya zengin doğal kaynaklarla ekilebilir tarım alanlarından yoksun sayılır. Kuzeyde keten, yem (kuru ot, saman), sığır (et ve süt için); orta kesimde (yüksek yerlerde) buğday, arpa, çavdar (öteki bölgelerde) patates ve domuz; güneyde kenevir ve sığır (et ve süt için) yetiştirilir. Toplam yüzölçümün % 30’unu kaplayan ormanlardan elde edilen tomruklar, ulaşıma elverişli ırmaklarla taşınır. Çelik, çimento, yapay gübre, dokuma, motorlu araç (kamyon, buldozer, traktör), kimya, besin, başlıca endüstri kollarıdır.

beyaz rusya

Kaynak: pixabay.com

Tarihi

Beyaz Rusya adı ilk olarak 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Önceleri, doğuda Tatarlar ile batıda Litvanya soylularına haraç vermeyi kabul etmeyen Beyaz Rusya, 14. yüzyılın başlarında Litvanya’ya bağlandı. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Litvanya’nın Polonya ile birleşmesi sonucunda bu ülkenin egemenliğine girdi.

17. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusyası’nın bir parçası durumuna geldi. Daha sonra sırası ile Napolyon’un (1812), Almanya’nın (1918) ve Polonya’nın işgaline uğradı. 1919’da SSCB yönetimine bağlı bir cumhuriyet konumunu kazandı.

SSCB-Polonya Savaşından sonra Riga Antlaşması (1921) sonucu, batı bölümü Polonya’ya bırakıldı. 1939’da Almanya ile imzalanan saldırmazlık paktıyla geri alınan topraklar, 1941’de yeniden Almanya’nın eline geçti. İkinci DÜnya Savaşı sırasında SSCB’nin en çok zarar gören federe cumhuriyeti oldu. Nüfusun 3/4’ü Almanlarca öldürüldü. Savaş sonrasında ise Kuzeydoğu Polonya’nın bir bölümü, Beyaz Rusya SSC topraklarına katıldı.

SSCB’nin Alma-Ata Bildirgesi (21 Aralık 1991) ile dağılması sonrasına bağımsızlığına kavuşmuştur.


Leave A Reply