Birçok İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Birçok ile ilgili cümleler. Birçok kelimesi içeren “Birçok” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Birçok İle İlgili Cümleler

 1. *** Fransız sinemasının odağı durumunda olan Paris’te birçok film yapım şirketi ve stüdyo bulunur.
 2. *** Aynı zamanda en büyük iç liman olan Paris gelişkin bir kanal sistemiyle de birçok bölgeye bağlanır.
 3. *** Kentte, giyim eşyası, ayakkabı, konserve et, meşrubat ve bitkisel yağ üreten birçok küçük işletme vardır.
 4. *** Ermenilerin de İstanbul’ da ve Anadolu’daki birçok merkezde okulları vardı.
 5. *** Ünlü Konstanz Gölü ile birçok göl ve bataklık bu bölgede yer alır.
 6. *** Günümüze değin ayakta kalabilmiş ve çoğu iyi korunmuş birçok şato, Hohenlohe’nin geçmiş yüzyıllardaki zenginliğinin kanıtlarıdır.
 7. *** Kumaş, boyaya daldırılmadan önce birçok yerinden büzülerek ipliklerle bağlanır.
 8. *** Yıllık ortalaması 500-900 mm’yi bulan yağışlar birçok yerde pirinç, arpa ve buğday ekimine olanak verir.
 9. *** Fransız Devrimi ve Napoleon döneminde birçok kurumun yeniden düzenlenmesiyle Paris Üniversitesi yeni oluşturulan Fransa Üniversitesi’ne bağlı akademilerden biri durumuna geldi.
 10. *** İnsan nüfusu ve yerleşim alanları arttıkça, birçok bitki ve hayvan türü yok olmakta ve biyoçeşitlilik azalmaktadır.
 11. *** Birçok diyar gezdim ama İzmir gibi güzelini görmedim.


Leave A Reply