Birinci Dünya Savaşının Sona Erme Sebepleri

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşının sona erme sebepleri, savaşı sona erdiren etmenler ve bağlaşma devletlerinin yenilmelerinin sebeplerinin maddeler halinde sıralandığı yazımız.

Birinci Dünya Savaşı Propaganda HaritalarıSavaşa Sonradan Katılan Devletler

I. Dünya Savaşı başladığı sırada Almanya ile Avusturya-Macaristan’m bağlaşığı olan İtalya, 1915’te Anlaşma Devletleri grubuna geçti. Nisan 1915’te yapılan gizli Londra Antlaşmasıyla italya’ya birçok toprak vaadedildi. Bunların içinde Antalya ve İzmir de vardı.

İtalya’nın savaşa girmesi, savaşın gidişini pek etkilemedi; çünkü Bulgaristan’ın aynı yıl Almanya’nın yanında savaşa katılması, güç durumunu yeniden dengeledi.

1916’da Romanya; Almanya ve Avusturya-Macaristan’a savaş açtı. Ancak Romanya 4 ay gibi kısa bir sürede çöktü. Bağlaşıklar Bükreş’i ele geçirdiler.

Bu gelişmelere karşın, savaşın başındaki güç dengesi hemen hemen hiç değişmeden iki buçuk yıl sürdü. Hiçbir taraf ötekine karşı kesin bir üstünlük sağlayamadı.

Advertisement

Çanakkale Savaşları sırasında; Yunanistan, İzmir ve Ege Bölgesi’nin kendisine verilmesi vaadiyle Anlaşma Devletleri tarafından savaşa katılmaya çağrılmıştı. Türlü gelişmelerden sonra Yunanistan da 1917’de Bağlaşma Devletleri’ne savaş ilan etti.

Savaşın Sona Ermesi

Amerika Birleşik Devletleri; İngiltere ve Fransa’ya bol miktarda savaş malzemesi satıyordu. Buna engel olmak isteyen Almanya, büyük bir denizaltı savaşma girişti ve Anlaşma Devletleri’ne malzeme taşıyan gemileri batırmaya başladı.

• Almanya’nın sivil yolcu ve yük gemilerine de zarar vermeye başlaması üzerine ABD büyük ekonomik zarara uğramaya başladı.

• ABD Cumhurbaşkanı Wilson, dünya üzerinde kesin barışın kurulabilmesi için gerekli gördüğü koşulları açıklamıştı. “Wilson İlkeleri” denilen bu koşullara uyulacağını bildiren Anlaşma Devletlerinin sözü üzerine ABD, onların yanında savaşa girdi (1918).

• ABD’nin savaşa girip Avrupa’ya birlikler göndermesi üzerine savaş, Bağlaşıkların aleyhine döndü. Almanya gerilerken Osmanlı Devleti güney cephesinde çöktü. Avusturya-Macaristan çeşitli güçlükler içine girdi.

Advertisement

• Bağlaşma Devletleri artık savaşı yürütemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine ateşkes antlaşmaları imzalayarak savaşı sona erdirdiler.

Bağlaşma Devletleri’nin Yenilme Nedenleri

1. Bağlaşma grubundaki devletlerin ekonomik yükünü Almanya çekiyordu. Sanayii gelişkin olduğu halde Almanya, bir kara devleti olduğu için denizlere egemen değildi. Ayrıca hammadde ve insan gücü sınırlıydı.

2. Avusturya-Macaristan’ın da durumu Almanya’nmkinden farksızdı. Bu devletin içinde çok sayıda Slav olması da ayrı bir olumsuzluktu.

3. İngiltere denizlere egemendi. Sömürge ve kolonileri sayesinde büyük bir ham madde ve insan gücüne sahipti.

4. Almanya’nın müttefikleri ekonomik bakımdan güçsüzdü ve Almanya’ya bağlıydı.

5. İngilizler’in Almanya’yı ablukaya alarak, diğer ülkelerle olan bağlantısını kesmeleri Almanya’yı güç duruma düşürdü.

6. ABD’nin Anlaşma Devletleri’nin yanında savaşa katılması, Almanya ve müttefiklerin yenilmesinde önemli bir etken oldu.


Leave A Reply