Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Kısa Yazı

0
Advertisement

24 Ekim günü ülkemizde çeşitli etkinlikler yapılarak kutlanan Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili olarak kısa bir yazının yer aldığı sayfamız.

Birleşmiş Milletler Günü
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ (24 Ekim)

Bugüne kadar birçok savaş olmuş, bu savaşların bedelini pek çok insan canıyla ve malıyla ödemiştir. İki ülke arasındaki gerginlik ve savaş, siyasi ve ekonomik yönden diğer ülkeleri de etkiler. Savaş nerede olursa olsun, ardında acı izler bırakır. Bütün bu nedenlerle 24 Ekim 1945’de Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

Görevi:
Dünya barış ve güvenliğini korumak, uluslar arasında çıkabilecek her tür anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmek, dünya ulusları arasında türlü yardımlaşmalar sağlamak, eğitim, kültür ve bilim alanlarında uluslara öncülük etmektir.

24 Ekim 1945’de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı kurulduğunda üye sayısı 50 kadardı. Bugün ise üye sayısı 193’e yükselmiştir. Türkiye, Birleşmiş Milletlere ilk üye olan ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’nın merkezi New York‘tadır, çalışmalarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yürütür.

Birleşmiş Milletlerin Teşkilât Yapısı:

Birleşmiş Milletlerin ayrı ayrı görev ve yetkileri bulunan altı kurulu vardır. Bunlar:

1. Genel Kurul.

Advertisement

2. Güvenlik Konseyi.

3. Ekonomik ve Sbsyal Konsey.

4. Vesayet Konseyi.

5. Adalet Divanı.

Advertisement

6. Birleşmiş Milletler Sekreterliğedir.

Birleşmiş Milletlere Bağlı Diğer Kuruluşlar:

1. WHO: Dünya Sağlık Teşkilâtı.

2. FAO: Gıda ve Yardım Teşkilâtı.

Advertisement

3. UNICEF: Dünya Çocuklarına Yardım Teşkilâtı.

4. UNESCO: Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilâtı.


Leave A Reply