Bitki Örtüsünün Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0
Advertisement

Üretim, tüketim ve dağıtıma Bitki Örtüsü etkisi nasıldır? Bitki Örtüsünün etkisi hakkında bilgi.

Bitki Örtüsünün Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

bitki-ortusu

Dünyadaki canlı hayatın büyük bir bölümünü oluşturan, fotosentezle üretim yapan, üretim yaparak çeşitli tüketicilerin beslenmesini doğrudan sağlayan, enerji ve madde dolaşımında aktif rol oynayan ve dolayısıyla canlı hayatın vazgeçilmez unsurunu meydana getiren bitkilerdir. Bu bakımdan bitkiler olmaksızın diğer canlı hayatın olmasını düşünmek imkânsızdır.

Ayrıca bitkiler doğrudan kullanılarak ekonomide, üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerinde bazen de doğaya sağladığı faydalar ile de ekonomik faaliyetlerin gelişmesine dolaylı katkı yaparlar.

Bitkiler birçok sanayiye hammadde olur. Ormanlar kereste, kâğıt, mobilya, inşaat v.b. orman ürünleri sanayisine hammadde sağlar. Bunun yanı sıra ilaç, kozmetik, sabun, boya vb. sektörlerde bitkilerden faydalanılır.

Advertisement

Ormanlar üretim, bakım, nakliyat, ağaçlandırma, pazarlama vb. alanlarda birçok insana iş imkânı sağlamaktadır.

Ülkemizde ormanların en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz’dir. Ancak orman ürünleri sanayisinin en fazla geliştiği yer Batı Karadeniz’dir. Bu durum üzerinde Batı Karadeniz’in hem daha iyi bir ulaşıma sahip olması hem de tüketim merkezlerine yakın olması etmendir.

Ormanlardaki ağaçlar odun olarak enerji veren bir kaynaktır. Görsel güzellik açısından bitkiler ülkeleri güzelleştirerek turizm faaliyetlerinin artmasında etkili olurlar.

Ormanlardan elde edilen tomruklar madencilikte, ulaştırmada, demir yollarında, haberleşmede telefon direkleri yapımında, inşaatlarda yaygın kullanılmakta bu alandaki üretimde önemli rol oynamaktadır.

Ormanlar ayrıca insanlar için dinlenme alanlarıdır. Özellikle İstanbul, İzmit gibi büyük şehirlerin etrafında yer alan ormanlık alanlar önemli dinlenme mekanlarıdır.

Advertisement


Leave A Reply