Bitkilerde Salgı Doku Nedir?

0
Advertisement

Bitkilerde salgı dokusu nedir, ne işe yarar? Salgı doku özellikleri, yapısı, çeşitleri ve görevleri hakkında bilgi.

Bitkilerde Salgı Doku; Bu doku bitkinin çeşitli dokuları arasında toplu veya tek tek dağılmış olarak bulunur.

Salgı dokusunun hücreleri devamlı canlı kalan, bol sitoplazmalı ve büyük çekirdekli hücrelerdir. Bunlar, bitki için özel bir bileşime sahip salgı maddelerini meydana getirirler. Bitkilerdeki salgılar, hücre içine ve hücre dışına verilir. Salgı maddeleri hücre içinde depo ediliyorsa buna hücre içi salgısı denir. Hücre içi salgıları, ancak hücrenin parçalanması halinde dışarı atılabilir. Hücre içi salgısını meydana getiren salgı hücreleri, defnede olduğu gibi tek tek, diğer dokular arasına dağılır. Sütleğen’de olduğu gibi, bir veya bir kaç hücrenin uzayıp dallanarak boru şeklini almasıyla da salgı hücresi meydana gelir.

salgi-doku

Salgı maddeleri hücre çeperlerinden dışarı atılırsa bu tip salgılara hücre dışı salgılar denir. Hücreden dışarı atılan salgı maddeleri cep veya kanal şeklindeki boşluklarda toplanır.

Hücre dışı salgı, portakal ve limonda cep şeklindeki hücrelerde biriktirilir.

Advertisement

Reçineli ağaçlarda ise, salgı reçine kanallarında toplanır.

Salgı maddeleri bitkinin metabolizmasında kullanılmaz; fakat reçine ve tanen gibi salgılar bitkiyi zararlı hayvanlardan ve çürümekten korur. Yakıcı tüylerdeki salgılar ise korumayı sağlar. Çiçek yapraklarındaki koku ve bal özü salgıları ise, böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.


Leave A Reply