Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar, Bitki ve Hayvanların Farklılıkları Nelerdir?

7
Advertisement

Bitkilerle Hayvanlar arasında bulunan farklar nelerdir? Bitkiler ve hayvanlar arasındaki temel farklar nelerdir? Bitki ve hayvanlar arasındaki farklar ve buna örnekler.

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Bitkilerle hayvanlar, canlılar aleminin üyeleri olmalarına karşın birbirlerinden çok değişik özellik taşırlar. Bu ayrımlar, ilkel bitkilerde azalır, hatta şimdilerde monera ve protista alemlerine alınarak bitkiler dünyasından ayrılan bir hücreli canlılarda neredeyse tümüyle kaybolur, öte yandan yüksek yapılı bitki ve hayvanlara geçildikçe artar. Yüksek yapılı bir bitkiyle bir hayvanı ayıran başlıca özellikler şöyle sıralanabilir:

1. Beslenme

Bitkilerin çoğu besinlerini kendileri üretirler. Hayvanların ise böyle bir yeteneği yoktur; ya doğrudan ya da dolaylı olarak besinlerini bitkilerden sağlarlar. Bitkiler, klorofil yardımıyla ve fotosentez yoluyla güneş enerjisini kullanarak karbonhidrat üretirler. Öte yandan klorofili olmayan mantarlar ve bakteriler besinlerini öteki organizmalardan ya da cansız organik maddelerden sağlarlar.

Mantar Hücresi

Mantar Hücresi

2. Büyüme

Bitkiler ve hayvanlar arasındaki bir başka ayrım da büyüme ve gelişme biçimlerindedir. Belli bir türün hayvanları, özellikle de yüksek yapılı olanları, belli bir biçim içinde büyür ve belli boyutlara ulaşırlar. Oysa bitkilerde maksimum büyüklük, çevre koşullarına göre geniş ölçüde değişkenlik gösterebilir. Aynı türün bireyleri arasında da biçim açısından önemli ayrımlar olabilir.

3. Hücresel Yapı

Bitki ve hayvan hücreleri, genel olarak birbirlerine benzemekle birlikte, bitki hücreleri hayvan hücrelerinden ayrı iki özellik taşırlar. Bunlardan birincisi bitki hücrelerinin çeperlerinin selüloz içermesi, ikincisi ise bitki hücrelerinde kloroplast bulunmasıdır. Selüloz, ilkel yapılı birkaç tür dışında hayvanlarda bulunmaz. Öte yandan selüloz, bitkilerin mantarlar sınıfına giren üyelerinde de yoktur.

Advertisement

4. Hareket

Bitkilerle hayvanları ayıran önemli ayrımlardan biri de hareket yeteneğidir. Hareket, mercanlar, süngerler gibi kural dışı birkaç grup dışında tüm hayvanlarda bulunan bir yetenektir. Oysa kimi su yosunları bir hücreli algler dışında tüm bitkiler kökleriyle bir yere tutunmuş olarak yaşarlar.


Kaynak – 2

Hayvanların bulundukları yerden ayrılabilmelerine karşılık, bitkiler kökleriyle toprağa bağlıdırlar. Hayvanlar dışarıdan gelen etkilere karşı bir tepkide bulunurlar, bitkilerde bu yoktur. Budandıkları, koparıldıkları zaman bunu hissettiklerini belirten hiçbir tepkide bulunmazlar. Fakat bu özellikler bütün bitkiler için söylenemez. Zira bazı basit yapılı bitkilerde hareket ve duyarlık hayvanlarda olduğu kadar yaygındır. Örneğin bazı mavi su yosunları ışığın etkisi altında kımıldar. Bir cins ilkel mantar da selüloz zarları olmadığından amipler gibi yalancı ayaklar çıkararak hareket eder.

Küstümotu, böcekçil bitkiler gibi bazı yüksek yapılı bitkiler değme, ışık, ısı gibi dış etkiler altında birtakım hareketler yaparlar. Buna Karşılık süngerler, selentereler, hayvanlar aleminden olmalarına rağmen sularda toprağa bağlı olarak yaşarlar yer değiştirmezler ancak ağır ve sınırlı hareketler yaparlar.

Bitki hücrelerinde yaprak, gövde vs. gibi bazı organlara yeşil rengi veren klorofil adındaki boya maddesinin bulunuşu hücre zarlarının selülozdan yapılmış olması bitkilerle hayvanları ayıran bir özellik olarak gösterilebilir. Fakat bitkiler aleminde ki iki büyük sınıfı meydana getiren mantarlarla bakteriler hatta bazı çiçekli bitkiler klorofilsizdir. Mantar, yosun gibi basit yapılı bitkilerde de hücre zarı selülozdan değil, başka maddelerden yapılmıştır.

Klorofilli bitkiler topraktan kökleriyle aldıkları madensel maddeleri bu boya maddesinin yardımıyla ayrıca güneş ışığının etkisiyle nişasta, şeker, yağ, yumurta akı gibi organik besinler haline sokup kendilerine mal ederler. Böylece bitkiler hayvanlar gibi beslenme bakımından diğer canlılara bağlı değildirler, kendi kendilerini beslerler.

Advertisement


7 yorum

Leave A Reply