Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar – Maddeler Halinde

7

Bitkilerle Hayvanlar arasında bulunan farklar nelerdir? Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları maddeler halinde açıklanması.

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Advertisement

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları;

Bitkilerle hayvanlar, canlılar aleminin üyeleri olmalarına karşın birbirlerinden çok değişik özellik taşırlar. Bu ayrımlar, ilkel bitkilerde azalır, hatta şimdilerde monera ve protista alemlerine alınarak bitkiler dünyasından ayrılan bir hücreli canlılarda neredeyse tümüyle kaybolur, öte yandan yüksek yapılı bitki ve hayvanlara geçildikçe artar. Yüksek yapılı bir bitkiyle bir hayvanı ayıran başlıca özellikler şöyle sıralanabilir:

1 – Beslenme:

Bitkilerin çoğu besinlerini kendileri üretirler. Hayvanların ise böyle bir yeteneği yoktur; ya doğrudan ya da dolaylı olarak besinlerini bitkilerden sağlarlar. Bitkiler, klorofil yardımıyla ve fotosentez yoluyla güneş enerjisini kullanarak karbonhidrat üretirler. Öte yandan klorofili olmayan mantarlar ve bakteriler besinlerini öteki organizmalardan ya da cansız organik maddelerden sağlarlar.

Mantar Hücresi

Mantar Hücresi

2 – Büyüme:

Bitkiler ve hayvanlar arasındaki bir başka ayrım da büyüme ve gelişme biçimlerindedir. Belli bir türün hayvanları, özellikle de yüksek yapılı olanları, belli bir biçim içinde büyür ve belli boyutlara ulaşırlar. Oysa bitkilerde maksimum büyüklük, çevre koşullarına göre geniş ölçüde değişkenlik gösterebilir. Aynı türün bireyleri arasında da biçim açısından önemli ayrımlar olabilir.

3 – Hücresel yapı:

Bitki ve hayvan hücreleri, genel olarak birbirlerine benzemekle birlikte, bitki hücreleri hayvan hücrelerinden ayrı iki özellik taşırlar. Bunlardan birincisi bitki hücrelerinin çeperlerinin selüloz içermesi, ikincisi ise bitki hücrelerinde kloroplast bulunmasıdır. Selüloz, ilkel yapılı birkaç tür dışında hayvanlarda bulunmaz. Öte yandan selüloz, bitkilerin mantarlar sınıfına giren üyelerinde de yoktur.

Advertisement
Hayvanla Bitki Hücresi Farkı - Venn Şeması

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı – Venn Şeması

4 – Hareket:

Bitkilerle hayvanları ayıran önemli ayrımlardan biri de hareket yeteneğidir. Hareket, mercanlar, süngerler gibi kural dışı birkaç grup dışında tüm hayvanlarda bulunan bir yetenektir. Oysa kimi su yosunları bir hücreli algler dışında tüm bitkiler kökleriyle bir yere tutunmuş olarak yaşarlar.


7 yorum

Leave A Reply