Bodrum Nerededir? Bodrum Tarihi, Özellikleri, Kalesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bodrum nerededir? Bodrum hangi ilimize bağlıdır? Bodrum ilçesi özellikleri, tarihçesi, önemli yerleri, kalesi hakkında bilgi.

bodrum

Kaynak: commons.wikimedia.org

Bodrum

Bodrum; Muğla İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (.Karaova, Turgutreis, Ortakent), 27 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Güllük Körfezi, kuzeydoğu ve doğudan Milas İlçesi, güneyden Gökova Körfezi, batıdan Ege Denizi ile çevrilidir.

İlçe topraklarının güneyi dağlıktır. Kuzeye doğru yükselti azalır. Güneyde Yaran Dağı (879 m), batıda Uyuklu Dağı (690 m) başlıca yükseltileridir. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 19°C, yağış tutarı 770-780 mm’dir. Akdeniz çalı türleri (maki), kızılçam, meşe ve günlük ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomide turizm, öteki gelir kaynaklarının üzerinde bir konum kazanmıştır. Buğday, mısır, arpa, bakla, nohut, susam; meyvelerden zeytin, mandalina, portakal yetiştirilen tarım ürünlerinin başlıcalarıdır. Kırsal alanda koyun, keçi ve sığır beslenir. Pansiyon işletmeciliği, mavi yolculuk, yat yapımı, turistik eşya, el sanatları yapım ve pazarlaması, eğlence yaşamı, halkın gelir düzeyini yükseltmiştir. Yaz aylarında nüfus büyük ölçüde artar. Yat limanı, uluslararası standartlardadır. Güllük yakınlarında yapılan ve 1996’da hizmete giren Bodrum-Milas Havaalanı bölgenin turizm potansiyeline olumlu katkıda bulunmaktadır. Sünger avcılığı ve balıkçılık, halkın geleneksel uğraşları arasındadır. Bitez, Gümbet, Gölköy, Ortakent, Torba, Gümüşlük, Turgutreis, Türkbükü, ilçe merkezi dışında en çok turist çeken yörelerdir.

Bodrum’un bayındır duruma getirilmesi ve dünyaya tanıtılması için büyük çaba harcayan ünlü yazar “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (1890-1973) mezarı ilçe topraklarındadır. İlçe günümüzde Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden bir haline gelmiştir.

Bodrum Yarımadası’nın güney kıyısında kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 117 km uzaklıktadır.

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi

Bodrum Tarihi

Bodrum’un ilkçağ’daki adı Halikarnassos idi. XI. yüzyılda Türk hakimiyetine girdi. Birinci Haçlı seferinde Türklerin elinden çıkarak Bizanslılar’a geçti. XII. yüzyılda yeniden Türk hakimiyetine girdi. 1415’e kadar Menteşe Beyliğinin elinde kaldı. Bu tarihte Rodos Şövalyeleri Bodrum’u alarak bir kale yaptılar. 1522’de Kanuni’nin Rodos’u fethinde Bodrum da yeniden alındı.

Advertisement

BODRUM KALESİ :

1415-1437 arasında Rodos Şövalyeleri tarafından yapılmıştır. Bir yarımada üzerindedir. Kalenin ilk adı Saint Bedro’dur. Bodrum adının da buradan geldiği sanılıyor. Kale icabında deniz suyu sevkedilerek kara ile irtibatı kesilebilmektedir. Kalede muhtelif milletler tarafından yapılmış kuleler vardır. Aslanlı Kule İngilizler tarafından yapılmıştır. En yüksek mevkide İspanyol Kulesi bulunur. Beyaz Kule denileni de II. Abdülhamit devrinin sürgün yeriydi. Kalenin doğu ve batısını iki liman kaplar.


Leave A Reply