Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar İle İlgili Bilgi

0

Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir? Boşaltım sistemi yapı ve organların görevleri, özellikleri hakkında bilgi.

Boşaltım Sistemi Organları

Boşaltım Sistemi Organları

Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar

Sindirim sonucunda oluşan maddelerin hücrelerimiz tarafından kullanılması ile atık maddeler oluşmakta ve bu atık maddeler hücrelerimizden kana geçmektedir. Kanın içerisinde bulunan atık maddeler vücudumuzdan boşaltım ile uzaklaştırılmaktadır. Boşaltım sistemimizi oluşturan en önemli organ ise böbreklerdir.

Böbreklerimiz bel boşluğumuzda bulunan, şekli fasulyeye benzeyen bir çift organımızdır.

Organlara atardamarlar ile kanın gelir ve toplardamar ile kanın kalbe götürülür. Böbreğe böbrek atardamarı ile gelen kan böbrek tarafından süzülmekte ve böylelikle kanın içerisindeki atık maddelerle üre adını verdiğimiz zararlı bir madde ayrılmaktadır. Bu maddelerden ayrılmış kanda böbrek toplardamarı ile kalbe gitmektedir.

Böbreğe gelen kanın içerisinde;

  • Protein, karbonhidrat ve yağ gibi besinlerin sindirilmeleri ile oluşan küçük moleküller ile vitamin ve su gibi yararlı maddeler de bulunmaktadır.
  • Böbrek kanın içerisinde bulunan tüm maddeleri dışarıya atmaz. Tıpkı bir süzgeç gibi gelen kanın içerisindeki yararlı ve zararlı maddeleri süzer ve zararlı olanları idrar şeklinde dışarıya atarken, süzülen kanı tekrar vücuda yollar.

Böbreğimizde, nefron adı verilen yapılar kanımız içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek temizler. Her bir böbreğimizde yaklaşık olarak bir milyon tane bulunan nefronlarımız ile hem kanımız atık maddelerden ayrılmakta, hem de idrar oluşumu sağlanmaktadır.

Peki nefronlarda süzülen kana ve burada oluşturulan idrara daha sonra ne olmaktadır?

Süzülen kan böbrek toplar damarıyla yeniden vücuda gönderilirken, oluşturulan idrarda boşaltım sistemimizi oluşturan yapılara geçmektedir. Bu yapılar:

. Üreter: Böbreklerde oluşan idrarın idrar torbasına iletimini sağlar.
. İdrar Kesesi: idrarın toplanıp, bir süre bekletildiği kısımdır.
. Üretra : İdrarın vücudumuzdan atıldığı kısımdır.


Leave A Reply