Bozdağlar Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Bozdağlar nerededir? Bozdağlar hangileridir, yükseklikleri, konumu, özellikleri, Bozdağlar hakkında bilgi.

Bozdağlar

Bozdağlar (Kaynak : wikipedia.org)

Bozdağlar; Ege Bölgesi’nin doğu batı yönünde, kuzeyde Gediz, güneyde Küçük Menderes ovaları arasında uzanan dağ sırasıdır.

Doğu-batı uzunluğu 110 km, kuzey-güney genişliği 20-30 km’dir. Sarıgöl-Buldan çizgisinin batısında, Aydın Dağları’ndan (Karabel 480 m, Nif Dağı 1.600 m) ayrılarak batıya doğru uzanır. Alaşehir yakınlarından başlayarak Turgutlu’ya kadar Manisa-İzmir il sınırını oluşturur. Bozdağlar’ın yüksek kesimleri İzmir il sınırları içinde kalır. Güneyde Küçük Menderes Havzası, kuzeyde Gediz-Alaşehir Suyu vadileri üzerinde oldukça dik yamaçlarla iner. Dağların yüksekliği 1.500 m’ye varan aşınmış yüzeyleri, yaylalar ve tepelerle kaplıdır. Bozdağ ve Aydın dağlarının oluşumu paleozoik zamana rastlar.

Billurlu eski şist ve yer yer mermerleşmiş kireç taşından oluşan dağların Gediz Ovası’na bakan yanında gevşek yapılı çökeltiler göze çarpar. Zengin doğal bitki örtüsü içeren Bozdağlar’ın, kuzeyinde Alaşehir, Salihli, Turgutlu; güneyinde Ödemiş, Bayındır ve Torbalı bulunur. En yüksek doruğu Salihli ile Ödemiş arasında yer alan Bozdağ’dır (2.159 m). Öteki önemli doruklar, Gözlübaba Tepesi (1.879 m) ve Mahmut Dağı’dır (1.382 m). Ayrıca Karaburun Yarımadası’nda İzmir Körfezi ile Doğanbey Burnu ve kuzeyde Kömür Burnu ile güneyde Teke Burnu arasında da yükseltilere rastlanır: Kömür Burnu ile Teke Burnu arasındaki sırada, kuzeyden güneye doğru Akday (1218 m), Kocadağ (490 m), Kırandağ (662 m), Eskici Dağı (643 m) vb.

Mitoloji

Plutarch’a (46–125) göre, Tmolus Dağı , avı sırasında bir yaban domuzunun açtığı yaradan ölen Dionysos’un bir oğlunun adından Carmanorion (Yunanca: Καρμανόριον) olarak adlandırılmıştır. Tmolo’nun adı , Artemis’in bir tapınağında tecavüz ettiği bir periye aşık olan Ares’in oğlu Tmolo adlı Lydia kralından gelmektedir . Peri intihar etti ve tanrıça çelik kazıklara asılan suçluyu cezalandırdı. Kralın oğlu, onu onurlandırmak için dağa babasının adını verdi.


Leave A Reply