Bozdoğan Kemeri (Valens Kemeri) Nerededir? Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Bizans döneminde yapılmış olan Bozdoğan kemeri ve ya diğer ismi ile Valens Kemeri hakkında bilgi. Bozdoğan Kemerinin özellikleri hakkında bilgi.

Bozdoğan Kemeri

Advertisement

Bozdoğan Kemeri

İstanbul’da Bizanslılardan kalma bir su kemeridir. Valens kemeri olarak da bilinir. Saraçhanebaşı’ndan Unkapanı’na inerken Atatürk Bulvarı’nı keser Şehzadebaşı ile Fatih arasındadır.

Bozdoğan Kemerinin kurucusu olarak Bizans İmparatoru Valens tanınmaktadır. 364-378 yılları arasında yapılan bu kemerler Fatih’le Beyazıt arasındaki çukurluğu ortadan kaldırmak şimdiki Üniversite bahçesinde bulunan büyük ana havuza su sağlamak için meydana getirilmiştir,

Valens Kemeri’ne Bozdoğan adının niçin verildiği tespit edilememiştir. Lehçe-i Osmani’nin 1306 tarihli baskısında “Bozdoğan karyesi armudiyle meşhurdur. Su kemerleri andan gelir, geçer” diye bir kayda rastlanmaktadır.

Yontma taştan yapılan Bozdoğan Kemeri’nin en yüksek kısmı deniz seviyesinden 63,5 metredir. Uzunluğu da 1 km ye yakındır. Çift gözlü kısımlarındaki alt kemerler ve ayaklar büyük taşlardan, üst gözler ise daha hafif malzemeyle yapılmıştır. Bugün kemerin yol seviyesinden yüksekliği 20 metreyi aşar.

Advertisement

Bozdoğan Kemeri, İstanbul’un fethinden sonra yeni su tesislerine bağlandı. Halkalı sularının naklinde kullanıldı. II. Bayezit ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde kemerlerin üzerinden yeni su tesisleri geçirildi. Kemerin Şehzade Camisinin arkasına rastlayan kısmı büyük bir depremde yıkılmıştır.

Bozdoğan Kemeri bugünkü haliyle tamam değildir. İki ucundan ve ortasından parçalar eksilmiştir. Bazı gözleri örülerek yıkılma tehlikesi giderilmiş Fatih itfaiye binasının önünden geçen yolun üzerindeki alt ve üst gözler birleştirilmiştir. Atatürk Bulvarı üzerindeki kemerler olduğu gibi muhafaza edilmiş sağlı sollu geçit olarak kullanılması uygun görülmüştür.

Kemerin genişliği Fatih tarafından 3,40 m. ile başlar çift gözlerin altındaki genişlik 5,65 m. ye kadar çıkar doğu ucuna doğru 4,30 metreye iner. Bugünkü uzunluğunun Fatih’le Şehzade Camisi arasındaki kısmı 592,40 metre, Beyazıt tarafındaki parçası 199,28 metredir.


Leave A Reply