Buas Harbi ya da Savaşı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Buas harbi / savaşı ile ilgili bilgiler. Buas harbi ne zaman ve kimler arasında olmuştur ve bu harbin kazananı kimlerdir?

Hicretten önceki yıllarda Evs ve Hazreç kabileleri arasında Buas Harbi vuku bulmuştu. Medine’de bulunan Yahudiler, Evs ve Hazreç kabilesine mensup bazı kişileri gizlice ve hile ile kışkırttıkları için bu savaş olmuştu. Bu iki kabileye isimleri verilen Evs ve Hazreç iki kardeş idi. Bunların çocukları bu kabileleri meydana getiriyordu. Onların nüfuslarının azalması, ekonomik zorluklar içerisinde kalmaları, Medineli Yahudilerin işine geliyordu. Çünkü buradaki Yahudiler, hem maddi hem de insan potansiyeli bakımından güçlü duruma geliyorlardı. Onların bu sinsi politikaları sebebiyle bu iki akraba kabile arasında sürekli devam eden savaşlar olagelmiştir.

Evs ve Hazreçli bazı kişilerin Medine’den Mekke’ye Hac mevsiminde gelişlerinin asıl maksatları, kendilerine akraba olan Medine’deki kabilelerden destek ve taraftar bulmak idi. Çünkü onlar da birbirleriyle savaşmaktan dolayı yıpranmış, bunalmış ve bıkmışlardı. Mekke’de henüz vuku bulmamış olan Akabe biatları öncesinde Hz. Muhammed (sav.)’le karşılaşmaları onların barışmaları için umut kaynağı olmuştu. Bu iki kabile mensuplarının birbirleriyle barışmaları ise ancak onun yardımıyla olacağına her iki tarafta inanmıştı. Evs ve Hazreçlilerin bu ilk temsilcilerinin İslam’ı kabul etmeleri, Akabe biatlarının yapılmasına, Medine’de İslam’ın yayılmasına, Allah’ın elçisinin gelecek yıllarda oraya hicret etmesine ve islam devletinin Medine’de kurulmasına öncülük ve temel teşkil etmiştir.

Medine’deki Kureyş’in kolları olan Evs ve Hazreçliler, ağaçtan yapılmış Menât adlı puta tapıyorlardı. Bu putu Amr b. Cemuh kendi evinde bulunduruyordu. Daha sonra bu kişi de Müslüman olmuştur.


Leave A Reply