Buğday İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Buğday Geçen

0
Advertisement

İçinde buğday kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Buğday ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Buğday hakkında atasözleri ve anlamları.

Buğday atasözleri

Buğday İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır
  insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.
 • *** arpa eken buğday biçmez
  kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.
 • *** avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar
  iş bilen kadın, elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz.
 • *** buğday başak verince orak pahaya çıkar
  gereksinim duyulan şey değer kazanır.
 • *** buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
  görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.
 • *** buğday ile koyun, geri yanı (kalanı) oyun
  çiftçi için koyun ve buğdaydan değerli bir şey yoktur.
 • *** buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince)
  bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir.
 • *** şeytanla ortak buğday eken samanını alır
  ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.

“Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Görür” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : İçinde bulunmadığımız durumlarla ilgili düşler kurmak yersizdir. İnsanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.

Aç tavuğun hayali buğday ambarında olup, orada karnını doyurmaktır. Rüyasında, düşünde bunu görür ama nafile. Bu düşler onun açlığını gidermez. İnsanların sürekli kurduğu hayaller, gördükleri düşler onları gerçekleştirmek için çabalamadıkları, emek harcamadıkları zaman gerçekleşmez. Bir faydası olmaz.

Bazı kişiler, çalışıp didinerek yaşam savaşı vermektense, bir sürü hayaller kurarak, çalışıp çabalamadan amaçlarına ulaşabileceklerini sanırlar. Oysa çalışıp çabalamadan hiçbir amaca ulaşmamız mümkün değildir. Aç tavuk gibi kendimizi buğday ambarında görürüz, aç aç kalırız.

Advertisement

Bonus: Karabuğday Hakkında Bilgi

Taneleri için yetiştirilen bir bitkidir. Kapçık meyve şeklinde olan kara, boz renkli taneleri tazeyken hayvan yemi olarak kullanıldığı gibi, kurutulup öğütülerek unundan da ekmek yapılır. «Buğday» diye anılırsa da karabuğdayın buğdaygillerle bir akrabalığı yoktur. Yaprakları yürek biçimindedir.

Salkımlar halinde kırmızı, çiçeği ve beyaz çiçekleri vardır. Arılar bu çiçekleri pek sever. Karabuğday çiçeklerine gelen arıların yaptığı bal pek lezzetli, kokulu olursa da rengi koyudur.

Karabuğdayın anayurdu Asya’dır. Çok eskiden Çin’de yetiştirilen bu bitki sonradan Avrupa’ya, oradan da Amerika’ya götürülmüştür. Buğday gibi değerli değilse de çok dayanıklıdır, bitki hastalıklarına iyi karşı koyar. Üstelik, çok az bakım ister, en az verimli topraklarda bile yetişebilir.

Karabuğdaygiller. —
Taçsız ikiçeneklilerdendir. Örnek bitkisi karabuğdaydır. Bazı çeşitleri hekimlikte kullanılan bu familyaya mensup başka bitkiler kuzukulağı, ravent, kurtpençesi, çobandeğneği vs. dir.


Leave A Reply