Büyük Aile Nedir?

0
Advertisement

Büyük Aile Nedir? Büyük ailenin özellikleri nelerdir? Büyük ailenin avantajları hakkında bilgi.

buyuk-aileBüyük Aile; geleneksel aile, geniş aile, köy ailesi gibi isimler de almaktadır. Büyük aile, akrabalık bağlarının güçlü olduğu bir ailedir. Gelenek ve görenek etkisi fazladır. Genellikle, geçimini topraktan saklayan tarım toplumlarında ve az gelişmiş yörelerde görülen bir aile şeklidir. Aile içindeki en yaşlı üye ailenin reisidir. Diğer aile üyeleri ikinci planda kalırlar. Büyük ailenin toplum yaşamında üstlendiği çeşitli görevler vardır. Bu görevlerin başlıcaları şunlardır:

Büyük ailede aile üyelerinin ihtiyaçları, aile içinde karşılanmaya çalışılır. Aile bir üretim birimidir ve aile içinde ekonomik bir iş bölümü vardır. Gelir, aile reisinde toplanır. Eğitim ve öğretim aile içinde yapılır. Belirli bir mesleği çocuk, aile içinde öğrenir. Ayrıca, dini bilgiler verme, aile büyüklerinin görevidir. Büyük aile, üyelerinin toplum içindeki statüsünü belirler. Ailenin toplum içindeki konumuna çocuk da zamanla ortak olur. Bu da büyük ailenin prestij sağlama görevinin de olduğunu gösterir.


Leave A Reply