Büyük ve Küçük Menderes Irmakları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ege Bölgesinde yer alan ve bölge için oldukça önemli olan Büyük ve Küçük Mendres Irmakları ile ilgili genel bilgiler

Büyük Menderes NehriBÜYÜK MENDERES IRMAĞI, Ege Bölgesi’nin İç Batı Bölümü’nde ırmak. Uzunluğu 584 km. Bölgedeki çeşitli dağlardan doğan suların birleşmesiyle oluşur. Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nin batısından Aydın İli sınırlarına girer, batı doğrultusunda akarken Kuyucak yakınlarında Dandalas Çayı, kuzeyden Horsunlu, Feslek, Ortakçı derelerini aldıktan sonra, Atça yöresinde öteki kollarına oranla suyu en fazla olan ve üzerinde Kemer Barajı’nın bulunduğu Çine Çayı ile birleşir.

Batıdan Çine Çayı’nı da alan ırmak, Aydın Dağları’ndan inen Tabakhane, Ilıca, Yalkı Morali, vb derelerle beslenerek Söke’nin doğusunda güneye kıvrılır. Bafa Gölü’nün kuzeybatısından geçerek Akköy’ün doğusunda Ege Denizi’ne dökülür. Akaçlama havzası 25.000 km’yi bulur. Suları ilkbaharlarda yükselirken yaz aylarında azalır. Irmağın ilkçağlardan bu yana taşıdığı alüvyonlar Söke’ye kadar uzanan ovayı doldurdu, Latmos Körfezi’nin ağzını tıkayarak Bafa Gölü’nü oluşturdu. Aynı şekilde bu olgudan etkilenen Antik Çağ’ın en önemli liman kentleri Miletos, Magnesia ve Laodikeia da kıyıdan içeride kaldılar.

KÜÇÜK MENDERES IRMAĞI, Ege Bölgesi’nin güneyinde ırmak. Uzunluğu 175 km. İzmir’in Ödemiş İlçesi’nin kuzeyinde, Manisa sınırında Bozdağ’dan doğar. İzmir İli toprakları boyunca önce güney yönünde, daha sonra batı yönüne dönerek Bozdağ, Aydın Dağları arasındaki çöküntü havzasında akar, Torbalı İlçesi’nde güneye, Selçuk İlçesi’nde batıya kıvrılarak Kuşadası Körfezi’nde Ege Denizi’ne dökülür. Akaçlama havzası 3.000 kilometrekareyi bulur. Kuşadası’nın kuzeyinde yer yer küçük göllerin görüldüğü bir bataklık alanda uzanır ve geniş kumsal bir kıyı kuşağında denize ulaşır. Yaz aylarında suları çok azalır. Suladığı Küçük Menderes Ovası çok verimlidir.


Leave A Reply