Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa Kimdir? Sadrazamın Hayatı Dönemi

0
Advertisement

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa kimdir? Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa hayatı, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa; Osmanlı veziriazamıdır (?-Serez 1387).

Sinaneddin Yusuf Paşa’dan sonra, 1371’den önce kazaskerken vezirliğe getirilmiştir. Hayreddin Paşa bir müddet sonra, vezirlikle kumandanlığı kendisinde birleştirmiş ve bu suretle idari ve askeri bütün devlet işlerini ele almıştır. Ondan sonra bu usûl devam etmiştir. 1387’de vefat etmiş ve yerine kazasker olan oğlu Ali Paşa vezir olmuştur.

Ünlü Çandarlı ailesinin kurucusudur. Sivrihisar’ın Cendere Köyü’nden oldukları için Çandarlı adını alan aile (Çandarlu, Candarlu, Cendereli, Cenderi) Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda kadılık mesleğinde kendini gösterdi. Paşa, Osman Gazi’nin kayınbabası olan Şeyh Edebali’nin de akrabasıdır. İlmiye mesleğinden yetişti. Bilecik kadısı oldu, daha sonra İznik Kadılığı’na atandı. 1330’da İznik, 1348’de de Bursa Kadılığı’na getirildi. Bu görevi, I. Murat‘ın Osmanlı tahtına çıkmasına kadar sürdü (1362). Orhan Gazi, örgütlü ve düzenli bir devlet kuvveti oluşturmak isteyince, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’nın çabasıyla Yeniçeri Ocağı kuruldu.

Ordu Kazaskerliği’ne atandı, askerlik alanındaki çalışmaları dolayısıyla kendisine paşa unvanı verildi, sonra da vezir oldu. Gümülcine’de bulunan Evrenos Gazi ile birlikte Batı Trakya’yı ele geçirmekle görevlendirildi (1371). Kavala, Drama, Zihne ve İskeçe ile Serez’i ele geçirdi, daha sonra Tesalya ve Manastır’ı işgal etti. Arnavutluk içlerine de akınlar düzenledi. Manastır’dan sonra Ohri’yi de ele geçirdi. I. Murat Karaman seferindeyken korumakla görevli olduğu Rumeli’de öldü (1387). Cenazesi Serez’den İznik’e getirildi ve İznik surlarının dışında bulunan türbesine gömüldü.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply