Canik Dağları Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Yüksekliği Hakkında Bilgi

0

Canik Dağları hangi bölgemizde, nerededir? Canik Dağları yüksekliği, konumu, özellikleri, hakkında bilgi.

Canik Dağları

Canik Dağları

Canik Dağları; Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu yakınındaki Melet yarma vadisinden batıda Yeşil Irmak’ın aşağı kesimine kadar uzanan dağlardır. Doğu Karadeniz Dağları kadar yüksek değildir, 1500-2000 m. yüksekliğinde, üstleri düz yahut hafif dalgalı dağ sıralarıdır. Daha güneydeki dağlardan Kelkit Çayı oluğu ile ayrılırlar. Canik Dağları’nı Karadenize dökülen, birbirine paralel birçok küçük dere ve çaylar derince yarar.

Bu dağlar, sık orman bölgelerinden biridir. Alçak kısımlar daha çok tarla ve bahçelere ayrılmıştır. İç taraflara bakan yamaçlarında otlaklar geniş yer tutar.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan karayollarından olan Sivas – Zara – Koyulhisar -Mesudiye – Ordu yolu bu dağları 1275 m. yüksekliğindeki Gürgentepe Geçidi’nde aşar. Canik Dağları’nı aşan diğer bir yol, Kelkit vadisindeki Niksar’ı Karadeniz kıyısındaki Ünye’ye bağlayan yoldur. Bu yol birinciden daha az önemlidir.

Etkileri

Canik Dağları, Doğu Karadeniz Dağları kadar kıyı yakın ve yüksek değildir. Bu nedenle yağış kıyıda az iken iç kısımlara kadar ulaşmaktadır. Buna bağlı olarak bölge sınırları Orta Karadeniz Bölümünde iç kısımlara doğru daha fazla sarkar. Dağların kıyıdan uzak olması sebebi ile kıyı düzlükleri daha geniştir. Dağların alçak olması kıyı ile iç kısımlar arasında ulaşımı kolaylaştırır. Orta Karadeniz Bölümünün iç kısımlara kara ve demir yolu ile bağlanması Samsun’un gelişiminde etkilidir.

İklim ve Bitki Örtüsü

Canik Dağları’nın kuzeye bakan yüzlerinde kayın ağacının hakim olduğu nemli ormanlar yer alır. Tahrip edilmediği alanlarda ormanlar kıyılardan başlar, tepe ve platolar yüzeyi ile dağlık alanları yoğun şekilde kaplar. Karadeniz Dağlarının en alçak kesimini oluşturan dağların güney yamaçlarında sarıçam ve meşe ağaçlarının yoğun olduğu kuru ormanlar yer alır.

Canik Dağları

Kaynak 2

Canik Dağları

Canik Dağları, Karadeniz Bölgesi’nde dağ sırası, Kızılırmak’ın aşağı kesimiyle Melet Suyu Vadisi arasında uzanır. Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyı sırasını oluşturur. Güneyi Kelkit Vadisi’nin sel yataklarıyla sınırlanır.

Kretase dönemine ait kıvrımlı bir katman ile aynı döneme ait doğuya doğru kalınlaşan volkanik tabakalardan oluşmuştur. Yer yer Karadeniz’e dökülen akarsularla yarılmış olan dağların yüksek kesimleri düzlüktür. En yüksek noktası Ay doğan Tepe (1.971 metre); öteki önemli yükseklikler ise Killik Tepe (1.546 m.), Böğürtlen Tepe’dir (1.310 metre). Önceleri sık ormanlarla kaplı olan Canik Dağları’nda günümüzde geniş tarım alanları (fındıklık, mısır) ve otlaklar açılmıştır. Dağlar üç karayolu ile kesilir. Bunlardan Samsun-Amasya Karayolu en önemli olanıdır.


Leave A Reply