Canlıcılık Nedir?

0

Canlıcılık (animizm) nedir? Canlıcılığın özellikleri, felsefesi, anlayışı, hakkında bilgi.

Canlıcılık (Animizm); her şeye ruhların egemen olduğuna, bu nedenle de tüm olayları ruhların yönettiğine inanan görüştür. Metafiziksel anlamda canlıcılık, ruhu yaşamanın ilkesi olarak kabul eder. Böylece bir ruh hem düşünsel, hem de organik yaşamın özünde yer alır ve onları yönlendirip biçimlendirir. Felsefe tarihinde ilkin Thales‘ te canlıcılık olarak nitelenebilecek bir tavır görülür. “Her şeyin ruhlarla dolu” olduğunu ileri süren Thales, “anamadde her şeyde var” diyordu. Anamadde olarak gösterdiği şeyin önemli özelliği canlılığıdır. Maddeyi canlı olarak benimseyen Milet Okulu’nun bu anlayışı, insan düşüncesinin sonraki aşamalarında, olayların açıklanmasında dayanak sayıldıysa da her şeyi yöneten bir “akıllı ruh” olarak görülmesine karşın, bir din niteliğine bürünmedi.

Advertisement

Canlıcılık (Animizm) daha çok ilkel bir din anlayışıdır. Ruhsal güçler doğadaki olguların nedeni olarak görülür. Tylor’a göre doğal dinlerin dayanağı, doğadaki her şeyde ruhsal yanların bulunmasıdır. O nedenle doğa açıklamaları da şeylerin ruhlarına, ruhsal dinamizme göre yapılacaktır. Tylor ve Frazer, Canlıcılığın doğuşunu düş olayına bağlarlar. Başka bir açıklama da şöyledir: İlkel insan karşılaştığı pek çok olayı kavrayıp anlayamaz. Ancak onları açıklamak zorunluluğunu da duyar ve böylece olayları kendisinin iyice bilemediği birtakım gizli güçlerin yönettiğini sanır. Buradan da gizli güç olarak ruha dayanan bir dünya tasarımı geliştirir.


Leave A Reply