Çar Birinci Nikola Kimdir

0
Advertisement

Rus çarı birinci nikola ve I. Nikolay kimdir ve ne yapmıştır? Çar Birinci Nikola hayatı, döneminde yaşananlar hakkında bilgi.

Çar Birinci Nikolay1796 ile 1855 yılları arasında yaşamıştır. Tarihte zulmü, baskısı ile nam salmış bir Rus çarıdır. I. Pavel’in oğlu Büyük Katerina’nın torunudur. Ağabeysi I. Aleksander varis bırakmadan ölüp, öteki ağabeyi Lehistan genel valisi Grandük Konstantin de tahtı reddedince, Nikola, 1825’te çar oldu. 1855’te ölünceye kadar 30 yıl Rusya’yı en koyu bir baskı, hatta zulümle idare etti.

Nikola, önce İran üzerine yürüdü. İran-Türk İmparatorluğu, 1828 Türkmencayı Antlaşması ile büyük devletler arasından silindi ve Kafkasya’daki son İran ülkelerini de Rusya’ya bıraktı. 1829’da osmanlıya karşı savaş açarak Osmanlı İmparatorluğunu Yunanistan’a bağımsızlık vermeye zorladı. Ne pahasına olursa olsun Boğazlar’a hakim olmak istediğinden Kutsal Makamlar sorununu ortaya attı. Kırım Savaşı’nda Rus ordularını Osmanlı orduları Tuna üzerinde bozguna uğrattı. Reşit Paşa’nın İngiltere ile Fransa’yı da Rusya aleyhine savaşa girmeye ikna etmesi üzerine Kırım Savaşı Rusya için yıkım oldu. Buna çok üzülen Çar, hasta hasta, birliklerini teftişe çıkarak intihar etti. Yerine serbest fikirli olan oğlu II. Aleksander geçti.

Çar Birinci Nikolay Rusya’nın gelişimini 30 yıl süre ile durduran ve tarihte pek de hoş anılmayan bir çar olarak tarihe geçti.


Leave A Reply