Cava Adası Tarihi

0
Advertisement

Endonezya’nın merkezi konumunda yer alan Cava Adasının tarihi hakkında bilgi.

İç Cava’da daha çok Cava Adamı diye bilinen önemli Pithecanthropus erectus kalıntıları ve insanoğlunun öteki uzak ataları bulundu. Çin ve Hint kaynakları Cava’nın çok gelişmiş bir kültüre sahip olduğunu belirtirler. Cava’nın en önemli kültür ve politik çağı yaklaşık 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren Hindu-Budacı dönemidir. Bu çağın büyük bölümünde Endonezya’nın politik merkezi olmayan Cava, yine de Sumatra ağırlıklı Srivijaya İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Bu dönemde Srivijaya’nın koyu Budacı yöneticileri İç Cava’da dünyanın en büyük dinsel anıtlarından biri olan Borobudur ile Prambanan Tapınağı’nı yaptılar. 13. yüzyılda Srivijaya İmparatorluğu gerilerken İç Cava’daki Majahapit Devleti takımadanın en büyük gücü oldu.

Cava Adası Haritası

16. yüzyılda Endonezya’nın Müslümanlığı benimsemesi ve Avrupalıların oralarda gözükmesiyle eş zamanda çöken Majahapit’in yerini son büyük Cava devleti olan Mataram aldı. Mataram Devleti, Avrupalılarla sürekli mücadele etti ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketi tarafından ortadan kaldırıldı. 17. yüzyılda şirket bu bölgedeki en büyük Avrupa gücü durumuna geldi. 18. yüzyıl ortalarında Mataram, Jokcakarta ve Surakarta adlarında iki Hollanda eyaletine bölündü. Sömürge yönetimi döneminde (1618-1799 Doğu Hindistan Şirketi; 1799-1949 Hollanda sömürge hükümeti) Cava Hollanda Doğu Hindistanı’nın en gelişmiş kesimiydi. O zaman Batavia diye anılan Cakarta, sömürge yönetiminin merkeziydi. Sonuçta Endonezya ulusal hareketi Cava’da gelişti.

Cava Adası

1942-1945 Japon işgalinden soma Jokjakarta ilk Endonezya Cumhuriyeti’nin başkenti oldu. 1945-1949 arasındaki bağımsızlık savaşının hemen tüm evreleri Cava’da geçti. 1950’de Endonezya’nın bağımsız bir ülke olarak doğuşundan bu yana Cava, Endonezya politik yaşamının merkezidir.

Advertisement

Leave A Reply