Çayır Nedir? Nerelerde Bulunur? Çayır Özellikleri, Çeşitleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çayır nedir, ne demektir? Çayırların özellikleri nelerdir, nerelerde bulunur, çayır çeşitleri nelerdir? Çayır hakkında bilgi.

çimen

Kaynak: pixabay.com

Çayır

Çayır; Üzerinde gür ot biten düz ve nemli geniş toprak parçalarına «çayır» denir. Irmakların çevresinde taşan suyun altında kalan alçak yerler, kışları karla kaplı olanlar, şiddetli don yapan yüksek tepeler, vadiler baharda hep çayırlık haline girer. Buralarda kendiliğinden yetişen bitkiler kısa zamanda geniş alanları kaplar. Bunları hayvanlar yeseler bile, yeniden hızla büyüyüp gelişirler. Çayır otları o kadar sıktır ki, güneş ışıklarının kolay kolay toprağın yüzüne inmesine meydan vermezler. Böylece, rutubeti eksilmeyen toprağın üzerindeki bitkiler daha çabuk gelişir.

Oluşum bakımından çayırlar 1 ) Tabiî çayırlar, 2) Suni çayırlar diye ikiye ayrılır.

Tabiî Çayırlar

Bu çayırlar kendiliğinden yetişir, yeryüzünün çok geniş bir kısmını kaplarlar. Dağların, yüksek tepelerin yamaçlarındaki çayırların otları daha hoş kokulu, besin maddeleri bakımından daha zengindir. Vadilerde yetişen çayırlar miktar bakımından ötekilerden çok daha geniş bir yer kaplarsa da kalite bakımında» onlardan düşüktür.

Çayır otlarının çoğu buğdaygiller familyasından olan bitkilerdir. Ayrıkotu, yabani yulaf, pisipisr otu, çayırotu gibi bitkiler hemen her çeşit toprakta kendiliğinden yetişir. Yağışı az yerlerdeki otlar boycş kısa olurlar. Buraları daha çok koyun, keçi otlatmaya elverişlidir. Birçok yerlerde sürüler, otlakların ve meraların durumuna göre yer değiştirirler. Bir bölgede elverişli çayır kalmayınca daha ilerlere gidilir. Önceleri yaya yapılan bu gidiş, bugün ileri memleketlerde demiryolları ile çok ucuza yapılmaktadır.

Suni Çayırlar

Hayvan yemi yapılmak üzere insanların ekip yetiştirdikleri çayırlardır. Daha çok baklagillerden olan yonca, kaba yonca, evliya-otu, tirfil, fiğ, burçak gibi bitkilerden meydana gelir. Bunlar yazın taze, kışın da kurutulmuş olarak çiftlik hayvanlarına yedirilir.

Advertisement

Yurdumuzun yüzölçümünün % 38 kadarı çayır ve otlaklarla kaplıdır. Birçok memleketlerde tarım için kullanılan topraklara ihtiyaç arttıkça çayırlar azalır. Yeryüzünün en geniş çayırları Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geniş çayırlar, Güney Amerika’da «pampa», denilen uçsuz bucaksız otlaklardır. Ayrıca, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da geniş çayırlıklar vardır.

Çayır Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Çayır”
  1. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
  “O zaman güneşe bakan bu güzelim çayırlara oturup kurumayı bekliyorduk.” – A. Kutlu
  2. Böyle yerde biten ot
 • “çayırgüzeli ”
  Buğdaygillerden bir bitki (Erogrostis major)
 • “çayır kuşu ”
  Tarla kuşu
 • “çayır mantarı ”
  Şapkasının alt yüzü ince dilimli, zehirli de olabilen mantar türlerinin ortak adı
 • “çayırmelikesi ”
  Keçisakalı
 • “çayır otu ”
  1. Çayır oluşturan çeşitli bitkilerin genel adı
  2. Buğdaygillerden, kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir ot, fleol (Phleum pratense)
 • “çayır peyniri ”
  Az tuzlu veya tuzsuz bir tür taze peynir
 • “çayırsedefi ”
  Düğün çiçeğigillerden, sulak yerlerde yetişen, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki (Thalictrum)
 • “çayır tavuğu ”
  Orman tavuğugillerden, sırtı beyaz çizgili siyah ve esmer, karnı siyah bir kuş (Tympanuchus cupido)
 • “çayır teresi ”
  Turpgillerden, beyaz çiçekli, yabani bir bitki (Cardemina pratensis)
 • “çayır yulafı ”
  Buğdaygillerden, yulafa benzeyen bir kır bitkisi (Avenastrum)
 • “karaçayır ”
  Buğdaygillerden, çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir park bitkisi (Lolium)
 • “kuru çayır ”
  Yaz aylarında bitkilerinin çoğunun kuruduğu doğal çayır
 • “suni çayır ”
  Rutubetli veya sulanabilen topraklarda buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin bir karışım olarak yetiştirildiği çayır
 • “yaş çayır ”
  Bütün yaz mevsimi boyunca yaş ve rutubetli olan topraklarda gelişen, üç köşeli otlar ve sazların da bulunduğu doğal çayır
 • “dağ çayırı ”
  Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır
 • “orman çayırı ”
  Orman içerisindeki açıklıklarda veya orman ağaçlarının altında yetişen doğal çayır
 • “yayla çayırı ”
  Yaylalarda derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır


Leave A Reply