Cihangir Camisi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İstanbul’da yer alan tarihi Osmanlı’dan kalma Cihangir Camisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

Cihangir Camii

CİHANGİR CAMİSİ, İstanbul’da, Fındıklı sırtlarında, Boğaz’a ve Marmara’ya bakan bir tepenin üzerindedir. Mimar Sinan’ın güzel eserlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman, İran seferine çıkarken, büyük oğlu Mustafa’yı, Sadrazam Rüstem Paşa‘nın fitnelerine uyarak, saltanat iddiasına düşer diye öldürtmüştü. Bunun üzerine diğer oğlu Cihangir, bu idamdan son derece müteessir olarak, hastalanıp Halep’te öldü. Kanuni Sultan Süleyman bundan büyük bir acı duyarak Cihangir adına Fındıklı üzerindeki bu camiyi yaptırdı (1559).

Cihangir Camisi ve müştemilâtı altı defa yanmış, 1822’deki yanışından sonra etrafı genişletilmiş, nihayet, II. Abdülhamit bugünkü Cihangir Camisini 1889’da yaptırmıştır.


Leave A Reply