Cizvit Tarikatı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Cizvit Tarikatı nedir? Cizvit Tarikatı ne zaman, kim tarafından ve ne amaçla kurulmuştur, Cizvit Tarikatı tarihi hakkında bilgi.

Ignacio de LoyolaCizvit Tarikatı; İsa Derneği de denilen Katolik tarikat, 15 Ağustos 1534’te Monmartre’da Nötre Dame Kilisesi’nde toplanan bir grup öğrenci, bekâret andı içerek Papa’ya bağlılıklarını belirtti. Bu öğrenciler, tarikatın ilk üyelerini oluşturdu. Papa III. Paulus 1540’ta tarikatı onayladı.

İlk önder, sonradan ermiş sayılan İgnacio de Loyola oldu. Tarikatın çok koyu ve katı kuralları vardı. Üyeler, papalığa ve Hristiyanlığa körü körüne bağlıydılar; yoksulluk, bekâret mutlak başeğme ilkelerinden hareketle İsa’nın saf düşüncesine ulaşma amaç ve inancındaydılar. Tarikatın başında yaşam boyu başkanlık yapan bir başrahip bulunuyordu. Genel kurulun seçtiği başrahibin yeterince yardımcıları da vardı. Sayıları ilk yıllarda bin kadar olan Cizvitler giderek çoğaldı. Bunları Papalık, Reform hareketlerine karşı mücadelede bir tür militan olarak kullandı. Tarikat bu konuda etkin eylemlerde bulundu. Avrupa’nın dışında da Cizvit papazları Güney Amerika, Çin, Japonya, Hindistan, Afrika gibi ülke ve kıtalarda açtıkları çeşitli kademelerdeki öğrenim kurumları aracılığıyla geniş çapta propagada yaparak Katolikliğin yayılmasını sağladılar. Birçokları prenslere, soylu kişilere din ve ahlak hocalığı yaptığından politika alanında da etkili ve söz geçirir duruma geldiler. 18. yüzyıldan sonra ulusal kiliselerin güçlenmesi, aydınlanma felsefesinin yaygınlaşması gibi nedenlerle tarikat saldırılara uğradı ve dışlandı. Portekiz, Sicilya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde tüm Cizvit papazları sınır dışı edildiler. Kültürel alanda önemli kişiler de yetiştiren tarikatın günümüzde 35 bin dolayında üyesi vardır. Cizvitler, dinsel ve bilimsel alanda çeşitli misyonlarda etkinliklerini sürdürürler.


Leave A Reply