Cizye Vergisi Hakkında Bilgi

0

Cizye vergisi nedir? Cizye vergisini kimler öder? Cizye vergisi hakkında bilgi.

cizyeCizye Vergisi; Osmanlı sınırları içinde yaşayan Müslüman olmayan tebadan can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla alınan verginin adıdır. Yani fethedilen arazi üzerinde yaşayan Müslüman olmayan tebadan kolektif olarak alınır. Bu verginin kaynağı Müslüman Araplardır. Araplar ele geçirdikleri topraklarda idare sistemini değiştirmez, halktan cizye adı altında vergi alırlardı.

Advertisement

Ödeme sorumluluğu akıl ve bedence sağlam ve ödemek kudretine haiz ve yetişkin erkeklerdir. Kadın ve çocuklar ile ihtiyar erkekler, savaşa gitmekle mükellef olmadıkları için, cizyeden muaf tutulurlardı. Körler, sakatlar içinde cizye ödeyenler yalnızca servet sahipleri idi. Fakirler ve dilenciler cizye ödemezlerdi. Yoksul rahipler de cizye ödemezken zengin manastırlarda görev yapan rahipler ve başrahipler cizye öderlerdi. Esirler de bu vergiden muaftı.

Cizye nakden ödenirdi. Bazen eşya ile de ödenebilir’di. Cizyesini ödemeyenlere hapis cezası verilirdi.

Osmanlı Devleti’nde cizye, Kırım Savaşı’na kadar yürürlükte kaldı. 10 Mayıs 1855 tarihli kanun ile dini bir vergi olan cizye kaldırıldı. Yerine askerlik hizmetinde muafiyet vergisi kabul edildi. Bu vergi de Hristiyanların bilfiil askerlik hizmetine tâbi tutuldukları 1908 tarihinde (II. Meşrutiyet) tamamen kaldırıldı ve Hristiyanlar da her Müslüman Türk gibi askere alındılar. Adam başına ödenen cizye 1 dinardı.

Advertisement


Leave A Reply