Cücelik Nedir? Cücelik Çeşitleri

0

Cüce kime denir? Cücelik nasıl bir hastalıktır? Cücelik çeşitleri, belirtileri nelerdir? Tarihteki cüceler “saray cüceleri”

Cücelik Nedir? Cücelik Çeşitleri

Boyu ve organlarının büyüklüğü kendi ırkındaki diğer insanlarınkinden küçük olan insanlara cüce denir. Booyları 1,5 metreden daha kısa olan Orta Afrika’daki Boşimanlar’ı, Pigmeleri, Grönland’daki Eskimoları, Norveç’teki Yenisey’e kadar olan bölgede yaşayan Samoyet’leri, Okyanusyadaki Papuları cüce saymak doğru değildir, çünkü bunlar esasen kısa boylu ırktandırlar.

Advertisement

Cücelik bazı bezlerin ve kemiklerin uğradığı hastalıktan meydana gelir, ırsi değildir. Normal insanların cüce çocukları olabileceği gibi, cücelerden de normal insanlar doğabilir.

Cüceler kendi aralarında bazı önemli farklar gösterirler. Ortak özelliklerini göz önünde bulundurarak cüceleri, iki büyük gruba ayırmak mümkündür.

1- Anormal cüceler: Zekaları kıttır, kısırdırlar; davranışları çocuğu andırır. Uzun yaşamazlar.

2- Normal cüceler: Her bakımdan normal birer insandırlar. Hatta aralarında normalin üstünde zeki olanlar vardır. Bunların ömürleri de her insan kadardır.

Advertisement

Saraylarda Cüceler:

Cüceler zekaları ve hazır cevaplılıkları dolayısıyla tarih boyunca krallar, padişahlar, beyler ve prensler tarafından saraylarında barındırılıp beslenmişlerdir. Fransa Kraliçesi Catherine de Medicis (1519-1589) çok kısa boylu kimseleri evlendirip, suni olarak cüce elde etmeyi denemişse de başaramamıştır.

Tarihte saraylardaki cücelerin en meşhurları şunlardır: Polonya Kralı Stanislas’ın meşhur bebek ünvanlı Nikolas Ferris adlı cücesi doğduğunda 21 cm olup 270 gr ağırlığındaydı. Öldüğü zaman iskeleti Paris müzesinde saklanmıştı. Gene aynı devirde yaşamış olan cücelerden Borulawski 72 cm. boyundaydı. 98 yaşında öldüğünde arkasında birçok çocuk bırakmıştı.

Osmanlı Padişahları da saraylarında devamlı olarak 5-10 kadar cüce bulundururlardı. Enderun-i Hümayun’un Seferli koğuşunda tahsil ve terbiye ören bu cüceler padişahı ve saraydakileri çeşitli tuhaflıklarıyla eğlendirirlerdi. Sultan İbrahim’in çok küçük bir cücesi vardı. 2. Mahmut devrinde saraydan kaldırılan bazı sınıflar arasında cücelere de son verilmiştir.


Leave A Reply