Cüzzam (Miskin Hastalığı) Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri, Teşhis, Tedavisi

0
Advertisement

Cüzzam nedir, nasıl bir hastalıktır? Cüzzam (miskin hasatlığı) nın belirtileri, özellikleri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi.

Cüzzam;

Mikroplu, korkunç bir hastalıktır. Deride birtakım urlarla başlar, yer yer kangrenlere yol açar. Çok uzun süren bu hastalık, hastanın vücudunu kemirip harap eder, en sonunda onu ölüme sürükler.

cüzzam

Miskin hastalığı çok eski çağlardan beri bilinir. Zaman zaman salgın halinde dünyayı sarmış, insanların gözünü korkutmuştur. Bu arada, hastalığın yayılmasını önlemek için, cüzamlıları ayırırlar, ayrı binalara kapatırlardı. Bu gibi yerlere «miskinler tekkesi» denilmiştir.

Miskin hastalığının mikrobunu ilk önce 1873’te, İsveçli tıp bilgini Gerhart Hansen buldu; bundan dolayı, ufak bir çomakçık biçimindeki bu mikroba «Hansen basili» denilmiştir.

Mikrop, hastaların burunlarından akan sümükte çok bulunur. Bundan başka, hastaların derisi üstünde çıkan yumru biçimi şişliklerde de vardır. Hastalık sağlamlara hastayla temastan geçer. En çok çocuklara geçer. Yaşlılara geçtiği az görülür. Son araştırmalarda, miskin illetine uğramış kimselerin bu hastalığa çoğunlukla çocukluk çağında tutuldukları anlaşılmıştır. Karı-kocadan birinin hastalıklı olduğu halde, yıllarca beraber yaşamalarına rağmen, cüzzamın ötekine geçmediği çok görülmüştür. Hastalığın kuluçka süresi çok uzundur. Bir cüzamlıyla temas eden kimsenin ancak yıllardan sonra cüzzama tutulduğu vardır.

Advertisement

Belirtileri:

Cüzzam kırıklıkla, baş ağrısıyla başlar. İnatçı bir nezle hali vardır. Bu nezle yıllarca sürebilir. Daha sonra, yüzde, kollarda, ellerde, bacaklarda, vücudun daha başka yerlerinde siyahımtırak lekeler belirir. Buralarda kaşınmalar, karıncalanmalar başlar, daha sonra bir duygusuzluk (hissizlik) görülür. Gitgide bu lekelerin yerleri sertleşir, kıllar dökülür, ufacık sert yumrular çıkar. Bu arada, kaşların, bıyıkların, sakalların dökülüp buralarda urlar belirmesi hastaya korkunç bir biçim verir. Bu yüze hekimlikte «aslan yüzü» denilir. Hasta gittikçe zayıflar, sararır solar, kansızlaşır. Bu zayıflamaya verem, frengi, yılancık, zatürre gibi başka bir hastalık da binerse hasta ölüme sürüklenir. Bazı hastalarda sert yumrular ağızda, dilde, boğazda, burunda, gözlerde de çıkar. Buralardaki yaralar çevrelerindeki dokuları kemirirler. Bu arada, el ve ayak parmakları çürüyüp dökülür.

Hastalık yıldan yıla ilerler. Cüzamlı, duygusuz, uyuşuk vücudu ile, bitkin, miskin bir halde yaşamaya devam eder.

Tedavi:

Hastalık, burun akıntısından, yumrulardan alınan parçalar mikroskopla muayene edilerek kesin şekilde anlaşılır. Eskiden miskin hastalığının «şolmogra yağı» denilen bir tek ilacı vardı. Bugün yeni keşfedilmiş ilaçlarla, daha başka maddelerle hastalık başarı ile tedavi edilmektedir.

Kaynak 2 – Kısaca Cüzzam

Cüzzam; Hansel basilisin neden olduğu bulaşıcı deri hastalığıdır. Önce sinirleri, sonra üst solunum yollarını, deriyi, gözü ve lenf, karaciğer, dalak sistemini tutar. Erişkinlere oranla çocuklara daha çabuk bulaşır. Bulaşma, insandan insana doğrudan ya da dolaylı ilişkiyle olur. En çok solunum yoluyla bulaşır. Kuluçka süresi birkaç aydan birkaç yıla kadar değişir.

Basil, vücutta bir yüzeysel sinir hücresine girer. Kişinin direncine göre basil ya yok edilir ya da çeşitli hastalık tabloları oluşturur. Hastalık önce deride şerit biçiminde duyu azalması, kuruluk, pullanma, terin azalması, genel durum bozukluğu, depresyon, burun kanamaları, başağrısı gibi belirtilerle başlar. Deride ilk belirti genellikle çapı 1 cm’yi geçmeyen, yuvarlak, kabarıklık yapmayan basmakla solan kırmızı lekedir. Direnç düşükse bu kırmızı lekeler büyüyüp kabarık bir biçim alırlar. Çoğunlukla yüzde yerleşen bu nodüller, bakır ya da esmer renktedir. Duyu kusurlarından ötürü yanıklar, yaralanmalar sık görülür. Testisler de yıkıma uğradığı için kısırlık oluşur. Hastalar sıklıkla böbrek yetmezliği ya da araya giren bir enfeksiyon yüzünden ölürler. Tedavi edilebilir bir hastalık olup yayılma olasılığı düşüktür. En güvenli koruma, önlemi hastalığın etkin olduğu dönemde, hastaların cüz-zam hastanelerinde bakım altına alınmalarıdır.

Advertisement


Leave A Reply